Socha Věry Špinarové je na prodej

Vedení centrálního obvodu včera schválilo na svém zasedání, další kroky týkající se budoucnosti soch v centru města.  Sochu Věry Špinarové chtějí nabídnout k prodeji a sochu Leoše Janáčka by chtěli přemístit.

Navazují tak na stanoviska odborníků, kteří se zabývají uměním ve veřejném prostoru. Navrhovaný postup chce rada obvodu realizovat v součinnosti s autorem uměleckých děl, sochařem a výtvarníkem Davidem Moješčíkem.

Centrálnímu obvodu, to ale zatím stávající smlouva, kterou uzavřelo bývalé vedení radnice s autorem totiž neopravňuje s uměleckými díly jakkoliv nakládat. Podpis by tyto kroky umožňoval. Radní Lukáš Jansa (Piráti) novinářům řekl, že smlouvu s obvodem nepodepsal po poradě s právníkem. Centrální obvod s autorem jedná a očekává, že jim vyjde vstříc.

Pokud se prodej sochy Věry Špinarové nepodaří, budou hledat vhodnější prostor než je dosavadní lokalita v Husově sadu. K tomu radní Lukáš Jansa dodává „Nemůžeme samozřejmě říct komu sochu (Špinarové) prodáme, protože to samozřejmě ani nevíme. Nevíme, kam konkrétně, pokud by se nám nepodařilo sochu prodat, bude umístěna, protože těch variant je více. U sochy Janáčka si dokážu představit, že bude umístěna na nějaké lepší místo jako je parčík,“

Výtvarník David Mojsečík chce, aby bylo jasné, jaké záměry centrální obvod se sochami má a tvrdí že oficiálně s ním nikdo nejednal, pouze dostal návrh smlouvy.

Sochy Věry Špinarové a Leoše Janáčka, které vzbuzují polemiku mezi odborníky i laickou veřejností od samotného počátku, byly vytvořeny na konkrétní objednávku předchozího vedení radnice obvodu. Zadání zakázky proběhlo, aniž byla vypsána architektonicko-výtvarná soutěž. Téma a pojetí soch ani jejich umístění v centru města nebyly v rozporu s běžnou praxí konzultovány s jakýmkoliv zástupcem odborné veřejnosti. Rada MOaP zároveň považuje postup při vytváření sochy zpěvačky Věry Špinarové za necitlivý, když nebylo přihlédnuto k názorům pozůstalé rodiny.

(nm) foto: Magazín Naše Město