KLINICKÁ FARMACIE V MĚSTSKÉ NEMOCNICI OSTRAVA

Klinická farmacie v Městské nemocnici Ostrava je největším pracovištěm svého druhu v Moravskoslezském kraji. Mladý, progresivně se rozvíjející obor, který stojí na rozhraní farmacie a medicíny vznikl kvůli neustále se zvyšujícímu množství používaných léčiv, ve kterém se lékaři stále obtížněji orientují.

Kliničtí farmaceuti v MNO, někteří zatím v předatestační přípravě, se věnují pouze této specializované činnosti, což není v nemocnicích zcela běžné. Pravidelně docházejí na vybraná lůžková oddělení chirurgických i interních oborů, účastní se lékařských vizit a po domluvě s ošetřujícím lékařem upravují dávky léčiv, způsob a čas jejich podání, upozorňují na lékové interakce, sledují výskyt nežádoucích účinků, případně jinak modifikují farmakoterapii.

V současné době máme v nemocnici čtyři klinické farmaceutky, které jsou součástí multidisciplinárního týmu v péči o pacienty a které mají jasně vymezené kompetence. Staly se partnery lékařů při optimalizaci lékových režimů pacientů. Ostravská městská nemocnice se může pochlubit nejen nejpočetnějším týmem klinických farmaceutek v Moravskoslezském kraji,

z nichž dvě mají i dlouholeté zahraniční zkušenosti, ale také jednou ze dvou atestovaných praktikujících klinických farmaceutek v regionu. A když si řekneme, že v České republice je takových odborníků zhruba 120, z toho asi 60 s atestací, je to určitě úspěšné skóre pro Ostravu i naši městskou nemocnici,“ řekl její ředitel Petr Uhlig.

Činnost klinických farmaceutů je v MNO velmi rozmanitá, poskytují konziliární služby, podílejí se na lékové politice nemocnice, zpracovávají doporučené postupy v různých oblastech farmakoterapie (vytvořili např. skórovací systémy v prevenci vzniku hluboké žilní trombózy, schéma léčby akutní pooperační bolesti aj.). Klinický farmaceut je absolvent farmaceutické fakulty a následného pětiletého postgraduálního specializačního vzdělávání v oboru klinická farmacie zakončeného atestační zkouškou.

Za náš tým můžu jen doufat, že klinickofarmaceutická péče bude čím dál více samozřejmou součástí poskytovaných zdravotních služeb a v dohledné době se stane dostupnou všem hospitalizovaným pacientům,“ řekla vedoucí klinická farmaceutka Hana Nováková.

Klinickofarmaceutická péče je zdravotní službou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a klade důraz na individuální přístup v hodnocení medikace konkrétních pacientů klinickým farmaceutem. Jejím cílem je bezpečná, účinná i účelná farmakoterapie.

(ab)