Modernizovaný porubový dopravník za 43 milionů korun na uhlí a hlušinu

Foto: OKD modernizuje porubový dopravník za 43 milionů korun.

Těžební společnost OKD dokončuje modernizaci jednoho z hřeblových dopravníků, sloužících v porubech Dolu ČSM k dopravě vytěženého uhlí s hlušinou. Na nejrozsáhlejší modernizaci letošního roku vynaložila 43 milionů korun.

 

Hřeblový dopravník bylo nutno zmodernizovat kvůli opotřebení. Nyní bude spolehlivější, což přinese méně prostojů, a tudíž vyšší výkon. Dopravník nasadíme do porubu, od něhož si v letošním roce slibujeme nejlepší výsledek. Tam bude sloužit 6 měsíců, během nichž odtěží více než 140tisíc tun uhlí. Poté jej využijeme pro odtěžování rubaniny v dalších porubech,“ vysvětlil Antonín Míra, hlavní mechanik OKD.

 

Modernizace dopravníku, která i s výrobou nových součástí trvala přibližně dva měsíce, spočívá ve výměně otěrových desek o vyšší tvrdosti, renovaci spojů a úchytů pojezdových ozubnic, opravě úchytů pro mechanizovanou výztuž a ošetření antikorozním nátěrem. Modernizaci provedla polská firma Famur.

 

„Dopravníky představují zásadní infrastrukturu dolu. Kontrolovali jsme proto průběh výroby a obnovy součástí přímo u dodavatele, aby vše bylo dodáno v potřebné kvalitě. Modernizovaný dopravník se nyní po částech transportuje do porubu, kde naši specialisté provedou jeho instalaci,“ doplnil Roman Fliega, mechanik dolu ČSM, který měl průběh modernizace dopravníku na starosti.

 

OKD, a.s. je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těžba probíhá v hlubinném dole ČSM s lokalitami Sever a Jih v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve. Firma těží, upravuje, zušlechťuje a prodává černé uhlí s nízkým obsahem síry a dalších příměsí, které se uplatňuje zejména v energetice, ocelářství a v chemickém průmyslu. Ročně vytěží cca 1,2 milionu tun uhlí. OKD má 3300 zaměstnanců. Jediným akcionářem je státem vlastněná firma PRISKO a.s.

(nm)