Podnikání v Ostravě vzkvétá. Je Městem pro byznys Moravskoslezského kraje

Foto: Primátor Ostravy Jan Dohnal.

Letošní výsledky výzkumu Město pro byznys potvrdily výjimečné podnikatelské postavení Ostravy v rámci Moravskoslezského kraje. Na druhé místo se vyhoupl Havířov, bronz patří Karviné. Výzkum zpracovává již sedmnáctým rokem analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy. Krajské výsledky jsou vyhlašovány v rámci regionálních setkání Svazu měst a obcí ČR.

Ostrava se podnikatelsky rozvíjí

Statutární město Ostrava se může v rámci Moravskoslezského kraje pochlubit velmi vysokým počtem ekonomických subjektů v přepočtu na 1000 obyvatel. Pokud jde o meziroční změnu počtu ekonomických subjektů, je na tom Ostrava mezi ostatními městy dokonce nejlépe. Rozvoji podnikatelského prostředí přispívá dobrá dopravní dostupnost. Radnice vynakládá nadprůměrně vysoké finanční prostředky zejména do oblasti veřejné dopravy a na kulturu. Pokud jde o přístup veřejné správy, lze ocenit v rámci regionu vůbec nejvyšší scóring úředních hodin, tedy počet hodin, během nichž si můžou podnikatelé vyřídit vše potřebné pro své podnikání. Velmi dobrého hodnocení dosáhla radnice rovněž za webové stránky z pohledu podnikatele, který na nich nalezne jak vše potřebné pro komunikaci s veřejnou správou, tak řadu dalších užitečných informací a odkazů, které mu zjednoduší například zakládání živnosti.
„Ocenění vnímám jako dobrý signál. Ostrava, pokud se má rozvíjet, tak hnacím motorem musí být byznys a vysoké školy. Troufnu si říci, že na úrovni byznysu máme splněno a jsem rád, že jsme takto vnímáni a doufám, že se byznys v Ostravě bude rozvíjet dále. Ostrava je dlouhodobě městem, které přináší inovace, podporujeme vědu a výzkum, startupy, vytváříme infrastrukturu a snažíme se být mediátorem mezi soukromým sektorem a vysokými školami. To je přidaná hodnota, která region posouvá dopředu,“ říká primátor Ostravy Jan Dohnal.

(nm)