DPO BEZPEČNĚ: CELKOVÉ POKRYTÍ VOZIDEL KAMERAMI

Dopravní podnik Ostrava (DPO) doplnil více než tisíc kamer do zbývajících 142 vozidel MHD. Od dubna tak docílil celkového pokrytí vozidel kamerami s výjimkou vozů s plánovaným vyřazením. V rámci poslední soutěžené zakázky bylo nainstalováno do každého vozidla pět až deset kamer (podle typu vozu) tak, aby byl pokryt celý vnitřní prostor. Navíc má každé vozidlo dvě kamery monitorující prostor před a za vozidlem. 

Záznamy z kamer uchovává DPO po dobu pěti dnů a nemůže je zveřejňovat, ani poskytovat veřejnosti na vyžádání. Se záznamy pracují proškolení zaměstnanci speciálního pracoviště v Dohledovém centru DPO. Na žádost Policie ČR nebo v rámci ochrany práv DPO mohou být záznamy archivovány a následně vydány Policii nebo správním orgánům při šetření události.

„Bezpečnost Ostravanů je naší prioritou. Vybavení všech vozidel MHD kamerami považujeme za významný milník právě v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality. Kromě kamer se ve vozidlech MHD a na zastávkách pohybují asistenti přepravy a strážníci, kteří k pocitu bezpečí cestujících také přispívají. Těší nás pozitivní zpětná vazba cestujících, kteří tato opatření vítají,“ říká primátor města Jan Dohnal.

„DPO se dnešním dnem stává lídrem mezi velkými provozovateli MHD v ČR s takto intenzivním pokrytím svých vozů kamerami se záznamem. 97,9 procent cestujících vítá strategii DPO mít v každém voze kamerový systém. Kamery také většina z nich považuje za klíčový prvek v oblasti bezpečnosti. A to je pro nás zásadní. Kamery chrání naše cestující i naše zaměstnance. Jsou užitečné nejen jako prevence kriminality, ale mohou být použity např. i k doložení pojistných událostí,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys a dodává „Nejnověji nainstalované kamery v rámci zakázky za více než 22 milionů korun mají ještě kvalitnější obraz a věříme, že  urychlí a zjednoduší práci pracovníků všech složek IZS.“ 

Poptávka po záznamech ze strany PČR rok od roku roste. V roce 2023 přesáhl počet žádostí tisícovku, pro srovnání v roce 2021 jich bylo o cca 30 procent méně.

„Kamerový systém, který je dnes už součástí každého městského hromadného dopravního prostředku v Ostravě, je velkým pomocníkem i pro práci policistů. Kamery mohou působit jednak preventivně, ale také nám napomáhají odhalovat protiprávní jednání. Přispívají velkou měrou ke ztotožnění podezřelých osob či svědků různých událostí, u kterých se nepodařila zjistit jejich identita. Mimo jiné může být kamerový záznam  použit jako důkazní prostředek. Tímto bychom chtěli poděkovat za dosavadní spolupráci, která přispívá k vyšší bezpečnosti občanů našeho města,“ dodává ředitel Městského ředitelství policie Ostrava, plk. Antonín Řezníček.

DPO má ve svém vozovém parku celkem 569 vozidel. Kamery mají všechna vozidla, vyjma těch s plánovaným vyřazením, kterých je aktuálně cca sedm procent. Tato vozidla DPO využívá zejména jako zálohy, například v případech potřeby operativních změn v dopravě (akce a výluky). Systém bezpečnosti cestujících MHD navíc posiluje i stále se rozšiřující metropolitní síť kamerových dohledů na zastávkách a dalším veřejném prostoru.

(ab)