Seminář pomůže s čerpáním podpory města v oblasti cizojazyčné výuky

Budova Radnice Města Ostravy. Foto: Archiv MMO

Kvalitnější a lepší komunikační dovednosti, a také vyšší jazykové kompetence žáků i pedagogů. To si klade za cíl program a výzva města Ostravy na podporu projektů výuky cizích jazyků na svém území. S tím, jak čerpat prostředky na tyto projekty, pomůže zájemcům specializovaný seminář koncem dubna.

„Prohlubování znalosti cizích jazyků a rozvoj jejich výuky je v oblasti školství klíčovou záležitostí. Cílem je mimo jiné zlepšování komunikativní dovednosti žáků a pedagogů. Podpora ze strany města je určena napříč věkovým spektrem, od mateřských škol, přes základní školy až po střední školy,“ řekla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

V březnu 2024 byl schválen a vyhlášen Program na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2024/2025 a Výzva na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro školní rok 2024/2025. Seminář zaměřený na poskytnutí informací k vyhlášenému Programu a Výzvě v oblasti cizojazyčné výuky se bude konat 22. dubna od 14 hod. v budově Magistrátu města Ostravy, místnost č. 406. Podrobnosti jsou k dispozici na webu talentova.cz.

Pro školní rok 2024/2025 byla alokována částka 9 milionů korun, která bude rozdělena mezi žadatele. Sběr žádostí proběhne v termínu 29.dubna do 10. května 2024.

Bilingvní a cizojazyčnou výuku na školách Ostrava podporuje dlouhodobě, již dvanáct let. První program byl vyhlášen v roce 2012, přihlásilo se 12 škol a rozdělilo se mezi ně 5,2 milionu korun. Rok od roku roste zájem ze strany škol a také výše poskytnutých finančních prostředků. Ve školním roce 2023/2024 bylo podpořeno již 40 projektů v celkové výši necelých 10 milionů korun.

Příklad využití cizího jazyka v praxi:

CLIL ve výtvarné výchově: Ve výtvarné výchově se čtvrťáci ZŠ Krestova zlepšují nejen ve výtvarných dovednostech, ale zároveň rozšiřují své znalosti z okolního světa. Nedávno se pustili do objevování polární záře. Zjistili nejen, kde se s takovou úchvatnou podívanou mohou setkat, ale také se seznámili s tím, jak polární záře vzniká.

Vzhledem k tomu, že výtvarná výchova u žáků s rozšířenou výukou anglického jazyka probíhá metodou CLIL, osvojili si žáci i anglické výrazy týkající se daného tématu (northern lights/aurora borealis, solar wind, atmosphere, Earth´s magnetic poles, mountains, stars, dark sky, blend, soft pastels, …). Výuka metodou CLIL (Content and Language Integrated Learning) přirozeně zapojuje cizí jazyk do nejazykového předmětu, rozvíjí kognitivní dovednosti dětí a vede je k přemýšlení v cizím jazyce.

„Díky finanční podpoře města při realizaci projektu Škola pro život IV – může naše škola podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, v informatice a zeměpisu na 2. stupni základní školy,“ uzavřela ředitelka školy Věra Rymiecová.

(ab)