Město znovu podpoří ozdravné pobyty pro děti z ostravských škol

Děti z Ostravy jezdí díky fondu na pobyty za čistým vzduchem do Beskyd, na Vsetínsko a do Jeseníků. Ilustrační foto: Pixabay

Už od roku 2010 statutární město Ostrava finančně přispívá školským zařízením na realizaci dětských ozdravných pobytů. Prostřednictvím Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší tak umožňuje, aby školská zařízení mohla v období topných sezón poslat děti do horského prostředí za čistým a zdravým vzduchem. Pro období od 1. listopadu 2024 do 30. dubna 2025 za tímto účelem Ostrava vyčlenila 27 000 000 korun. Z toho je alokováno 1 500 000 korun pouze pro soukromé školy.

Program 2024/2025 pro ozdravné pobyty je určen žákům mateřských a základních škol, stejně jako studentům víceletých gymnázií, jejichž věk odpovídá školní docházce základních škol (tzv. nižší gymnázium). Žádat mohou soukromé školy, pro které je vyhlášen dotační titul na úřední desce. Školy, jejichž zřizovatelem je město, mohou žádat o příspěvky taktéž od 29. dubna do 25. května 2024. Jednotlivé žádosti posoudí nejprve komise životního prostředí, následně budou předloženy k projednání orgánům města

Vzor žádosti o dotaci, stejně jako vzor smlouvy a soupis požadovaných údajů k doložení, je dostupný na https://zdravaova.cz/fond-pro-deti-ohrozene-znecistenim-ovzdusi.

„Minimální délka jednoho ozdravného pobytu musí být čtrnáctidenní, dále prostředky z Fondu pro děti ohrožené znečištěním lze využít na náklady spojené s ubytováním a stravou, též na samotnou dopravu k místu pobytu, ozdravný program a zajištění pedagogického i nepedagogického dozoru. Finanční podpora se vztahuje rovněž k pojištění a souvisejícím poplatkům,“ doplnil náměstek primátora Aleš Boháč. „Výše finanční podpory na pobyt jednoho žáka činí 7 500 korun, přičemž kdo podá řádnou žádost v oficiálním termínu do 25. května, může v případě zůstatků prostředků ve ‚Fondu‘ ještě do 9. října podat mimořádnou žádost o navýšení poskytnutého příspěvku.“

Přesná výše alokovaných prostředků se bude odvíjet od způsobu jejich rozdělení, podle počtu všech doručených žádostí o poskytnutí podpory z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. V případě nízkého zájmu školských zařízení nemusí být finanční podpora vyčerpána ve svém plném rozsahu.

Dětské ozdravné pobyty se konají především v Beskydech, jejich účastníci se však rekreovali také v Jeseníkách nebo na Dolní Moravě mezi Orlickými horami a Jeseníky. V aktuálním programu pro roky 2023/2024 bylo plánováno, že vyjede 3 968 dětí, které mohou svůj pobyt uskutečnit do 30. dubna 2024. Kolik dětí se reálně zúčastnilo pobytů, bude vyhodnoceno do 31. července 2024.

(ab)