NEUVĚŘITELNÝCH 13 043 OSOBODNŮ TRÁVÍ LETOS SKAUTI Z OSTRAVY NA TÁBORECH

Letní sezóna představuje vyvrcholení celoroční skautské činnosti, děti z 57 ostravských skautských oddílů letos vyjeli na 32 táborů. Ten nejvzdálenější proběhl nedaleko Baltského moře u města Štětín, vodní skauti z oddílu Osmička tady prožili tzn. putovní tábor (skauti přes den sjíždějí řeku/chodí po horách a přes noc se utáboří, další den vše sbalí a opět pokračují – pozn. autora). Oddíl Albatros zase sjížděl Ohři od Chebu až po Chomutov, což je cesta dlouhá 120km. 

Většina táborů letos probíhá na Vítkovsku nedaleko Opavy, přesto lze ostravské skauty potkat také ve Středočeském, Karlovarském, Pardubickém, Královehradeckém, nebo Olomouckém kraji. „Děti si užívají nevšední dobrodružství zpravidla jeden až tři týdny, hodně záleží na věku dětí v oddíle a na časových možnostech vedoucích, ti si totiž berou dovolenou ze zaměstnání a na táborech pracují zcela dobrovolně.“, vysvětluje Ondřej Běnek, mediální zpravodaj Junáka v Ostravě.

Skautské tábory jsou specifické. Oproti klasickým komerčním táborům skauti často přijedou na zelenou louku a celý tábor včetně táborové kuchyně, jídelny a dalších staveb postaví sami. Vaření pro celý tábor a obstarávání dřeva pro ně nejsou nezvyklé činnosti. Všechno děti učí samostatnosti a připravuje je to na dospělý život. Jiří Horníček, vedoucí skautského střediska Klimkovice se zamýšlí nad silou skautských táborů: „Hodně se zaměřujeme na osobní rozvoj dětí. Dlouhodobé vztahy s rodiči i celoroční vztah skaut-vedoucí nám pomáhá velmi přesně pochopit potřeby každého jednotlivce a pomoci mu na jeho/její cestě.“

Vedoucí jsou sehraní a tvoří dobrou partu. Kromě toho každý vedoucí musí projít náročným výcvikem a získat tři certifikace, mezi nimiž je i víkendový kurz první pomoci. Děti zažívají kromě výletů po okolí, skautských nástupů v krojích, bojovek, kolektivních her a zajištění chodu tábora také netradiční aktivity. Na Ostrově přátelství skauti kuchtili pravé burgery včetně upečení housek a mletí masa. Skauti z Modrého šípu zase vysadili nejstarší kluky na neznámém místě v Polsku, odkud se za pomoci mapy museli vrátit přes hranice zpět na tábořiště.

(ab)