Získejte finanční podporu pro svůj projekt

Odpadová společnost OZO Ostrava vyhlásila druhý ročník tematických výzev, jejichž cílem je zvýšit míru využívání odpadů či zvelebit město. Na environmentálně zaměřené projekty poskytne až jeden milion korun, což je částka bezmála 2,5krát vyšší než v loňském roce, kdy se uskutečnil první ročník.

Tehdy v tematické výzvě Zelená pro Ostravu uspěly hned dva projekty realizované na území našeho obvodu. Jedním z nich bylo Jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Porubě, které využilo získaných 50 tisíc korun k estetizaci prostoru za budovou školy, kde došlo k úpravě záhonů kolem sochy Pavla Tigrida a založení nového trávníku. Zároveň byly pokáceny staré dřeviny, prořezány vzrostlé keře a prostor byl nově osázen. A uspěli i členové Junáku – český skaut, přístav Eskadra Ostrava, kteří díky svému úspěchu v prvním ročníku tematických výzev OZO Ostrava založili mobilní záhony v blízkosti budovy v Žilinské ulici v Porubě, kde se nacházejí skautské klubovny tohoto zájmového sdružení. Částku 11 tisíc korun, kterou obdrželi, využili k výrobě mobilních květináčů ze starých van a jejich osazení muškáty, jahodníky a ledovými saláty. Květináče, v nichž  byl použit zeminový substrát z OZO Ostrava, byly předány do správy a péče čtyř skautských oddílů ve středisku. Osazeny budou opět letos na jaře.

Od února až do konce dubna 2018 se mohou do tematických výzev nově vyhlášených společností OZO Ostrava přihlásit další zájemci. V květnu pak bude rozhodnuto o tom, které projekty společnost OZO Ostrava letos podpoří. Na jejich realizaci bude prostor od června do listopadu. Tematická výzva Zelená pro Ostravu je opět zacílena na podporu projektů zaměřených na úklid, zvelebování, čištění nebo zkrášlování veřejného prostoru, lesů, vod, hájů a luk na území města Ostravy. Výzva Nový život starým věcem dává prostor kreativním či praktickým nápadům na opakované využití odpadů. Podpořeny budou osvětové akce, výroba uměleckých děl z odpadů pro veřejný prostor nebo užitkových předmětů z odpadů a oprava či renovace odpadů, která povede k jejich dalšímu využití. Podmínkou podpory projektu je jeho prospěšnost veřejnosti nebo komunitě. V rámci tematické výzvy Nové možnosti využití vytříděného odpadu – PLASTY budoupodpořeni žadatelé z řad studentů středních a vysokých škol v celé republice, kteří se soustředí na nové možnosti materiálového využití vytříděných plastových odpadů.

(nm) zdroj Město Ostrava, www.ostrava.cz