V Polance nad Odrou mají zrekonstruovaný sportovní areál

Fotbalový areál u základní školy v Polance nad Odrou prošel kompletní proměnou a byl slavnostně uveden do provozu v sobotu 3. října. Moderní, víceúčelový, venkovní sportovní areál má dohromady čtyři nová hřiště a plochu pro kolečkové sporty. V areálu byla vysazena nová zeleň, doplněny lavičky, stojany pro kola i odpadkové koše. Opravena byla stávající tribuna, kterou doplnila jedna menší mobilní tribuna. Areál v Polance nad Odrou je v majetku města a prošel úpravou v hodnotě 27,6 milionu korun. Dotace ze státního rozpočtu byla ve výši 19,3 milionu korun. K této částce přidalo město Ostrava i obvod Polanka nad Odrou každý po 4,14 milionu korun. 

Pokračujeme s výstavbou a modernizací sportovních areálů, které jsou určeny všem zájemcům, včetně široké veřejnosti. Od tohoto víkendu mají nové sportovní zázemí v Polance nad Odrou a za pár dnů slavnostně otevřeme novou sportovní halu v Krásném Poli. Dostatečné možnosti k sportování chceme nabídnout nejen v centru města, ale také na jeho okrajích. Jen v letošním roce investuje Ostrava do oblasti sportu více než 400 milionů korun,“ uvedla resortní náměstkyně Andrea Hoffmannová.

Nové travnaté fotbalové hřiště má hrací plochu 98 x 63 metrů. Po rekultivaci bylo doplněno o nový zavlažovací systém. Jeho povrch tvoří zasetý přírodní trávník.  Hřiště je oplocené a jsou kolem něj čtyři sloupy pro umělé osvětlení LED svítidly s možností naklopení. Odstraněním škvárového povrchu z tréninkové hrací plochy vzniklo další hřiště o velikosti 64 x 45 metrů, tvořené umělým trávníkem II. generace. V zadní části asfaltového oválu jsou dvě nová multifunkční hřiště s tartanovým povrchem, určená pro míčové sporty a hasičský sport. Areál doplňuje asfaltová plocha pro kolečkové sporty.

Po letech příprav jsme se konečně dočkali, vybudovali jsme nádherný areál, který poslouží řadě generací. Projekt jsme připravovali již od roku 2016. Dvakrát jsme zpracovali žádost o dotaci, jednou byl dotační titul zcela zrušen, podruhé projekt nezískal požadované hodnocení. Vloni jsme aktualizovaný projekt předložili do nové dotační výzvy a od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získali téměř 20 milionů korun na modernizaci. Celý areál má ve správě fotbalový klub SK Polanka. Mimo travnaté hřiště může veškeré plochy využívat i široká veřejnost, stejně jako základní a mateřská škola, případně spolky,“ uvedl starosta obvodu Pavel Bochnia. 

Za hrací plochou je umístěna kontejnerová buňka, jako zázemí pro větší akce. V areálu bylo vysazeno 26 stromů.

(ab)