OD POMNÍKU MILOŠE SÝKORY KE STEZKÁM BRZY BEZBARIÉROVĚ

Pravý břeh řeky Ostravice prochází postupným zvelebováním. Úsek od loděnice po most Miloše Sýkory se stává příjemným a atraktivním místem pro sport, procházky nebo jen k relaxaci. Projekt Revitalizace okolí řeky Ostravice se skládá z více etap, z nichž některé již byly dokončeny.  Další jeho částí je nové bezbariérové napojení komunikace u pomníku Miloše Sýkory, vyhlídka a terasy k posezení. Dodavatele stavby schválila 7. května rada města.

Vítězem je společnost K2 stavební Moravia s.r.o. za cenu 13,5 milionu korun. Stavba bude dokončena do 100 kalendářních dnů od předání staveniště. Zajistí rekonstrukci zpevněných ploch kolem pomníku Miloše Sýkory, jejich bezbariérové napojení na okolní pěší komunikace a cyklostezku. Vybudována bude vyhlídková plošina a stupňovité terasy se schodištěm.

Oblast pravého břehu řeky Ostravice se postupně mění v příjemné, kultivované místo. Svah u památníku byl vyčištěn, odborníci provedli ořezy stromů a zeleň doplnily nově vysazené listnaté i jehličnaté stromy, keře, trvalky, kvalitní trávník a další rostliny. Nedaleká loděnice nabízí komplexní zázemí pro vodáky. Nábřeží láká také workoutovým hřištěm a zajímavým mobiliářem,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Úprava okolí pomníku Miloše Sýkory bude realizována podle projektové dokumentace, kterou zpracovala loni v říjnu Architektonická kancelář ARKOS s.r.o.

Příští rok na jaře budeme pokračovat rekonstrukcí moravského břehu, kde počítáme s vybudováním další visuté terasy, navýšením nábřežní zdi, oddělením cyklostezky od chodníčku pro pěší, a s celkovou úpravou povrchů a komunikací v lokalitě za zhruba 53 milionů korun,“ dodává náměstkyně Kateřina Šebestová.

V rámci projektu Revitalizace okolí řeky Ostravice byl již umístěn nový mobiliář, který sestává z laviček a odpadkových košů podél celé stezky, designových lehátek na vybraných místech, ale také piknikových setů a workoutového hřiště u budovy loděnice.

Součástí celého projektu byla také revitalizace zeleně  a oprava mostního pilíře na slezském břehu řeky Ostravice. Slouží jako vyhlídka a odpočinkové místo a upraven byl za 3 miliony korun. Zkolaudován byl letos v lednu a jeho oprava zahrnovala vydláždění nástupní plochy a propojení na stávající pěší komunikaci/cyklostezku při použití původních materiálů vyzdívaných konstrukcí – žulových bloků, tak jak je tomu u jeho protější části na moravské straně.

Do lokality bylo vysazeno již více jak 150 listnatých i jehličnatých stromů, přibyly nové okrasné keře, trvalky, kapradiny, traviny a cibuloviny do záhonů. Výsadba bude po dokončení stavebních prací pokračovat v rámci stavby terasovité vyhlídky u Sýkorova mostu  na podzim letošního roku. V září na ni naváže rekonstrukce vodáckého mola pod loděnicí v bermě řeky.

Celkové náklady projektu Revitalizace okolí řeky Ostravice slezského i moravského břehu jsou 82,9 milionu korun včetně DPH.

(ab)