MĚSTO OSTRAVA PODPORUJE NADANÉ STUDENTY

Již více než 20 let podporuje město ze svého rozpočtu formou stipendií nadané studenty vysokých škol, kteří mají trvalé bydliště v Ostravě. Vysokoškolští studenti a doktorandi se do výběrového řízení na poskytnutí stipendia pro akademický rok 2019/2020 mohou přihlásit do 31. července, kdy končí termín pro podání žádosti.

Rozděleno bude 1,775 milionu korun. Stipendistům je věnována také každoroční červnová výstava ve foyer Nové radnice. V té letošní je prezentováno sedm z nich.

Stipendium je určeno vynikajícím studentům vysokých škol s mimořádnými studijními a zároveň vědeckými úspěchy. O stipendium mohou žádat také mimořádně vědecky úspěšní studenti, kteří nedosahují vynikajícího studijního průměru. Žádost může podat student, který k 31. 7. 2019 dosáhne věku maximálně 27 let a má trvalé bydliště na území města Ostravy.

Stipendia budou poskytnuta studentům studujícím technické a přírodovědné studijní programy, společenskovědní studijní a humanitní studijní programy a umělecké studijní programy. V tomto pořadí jsou řazeny podle Strategického plánu rozvoje města.

Výše ročního stipendia je u studentů magisterského a doktorského studia 65 000 korun pro studenta, u doktorského studia 97 500 korun a u studentů v zahraničí 130 000 korun ročně.

„Stipendia jsou velkým motivačním nástrojem pro studenty, nejen ty, kteří studují u nás, ale také v zahraničí. Přímo od nich víme, že jim peníze z rozpočtu města usnadňují studium. Takto jsme již za těch více než dvacet let pomohli téměř třem stovkám studentů a budeme v tom pokračovat i v dalších letech. Je hezké číst mezi těmi, kteří získali stipendium města, jméno klavíristy Tomáše Klementa, lékaře Ondřeje Volného nebo hendikepované sportovkyně a pedagožky Markéty Sidkové. A přibydou k nim další,“ řekla resortní náměstkyně Andrea Hoffmannová.

Stipendistům je věnována také každoroční červnová výstava ve foyer Nové radnice. V té letošní je prezentováno sedm z celkového počtu 21 studentů podpořených z dotačního programu v akademickém roce 2018/2019. Součástí panelů jsou oblíbená ostravská místa jednotlivých stipendistů. Výstavu připravili studenti 3. ročníku Střední umělecké školy Ostrava a k vidění je ve vstupní hale radnice do 28. června.

Několik jmen výrazných stipendistů:

Tomáš Klement – klavírista, pedagog
MUDr. Ondřej Volný – lékař
Markéta Sidková – pedagog
Ing. Daniel Minařík, Ph.D. – en. manažer
Marie Fuxová – houslistka
PhDr. David Kozel, Ph.D.  – tajemník OU KHV
Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková – VŠ pedagog

Stipendium je poskytováno vynikajícím studentům od akademického roku 1996/1997. Do roku 2008 město do něj každoročně investovalo 370 000 korun, posléze se částky postupně zvyšovaly až na rekordních 1,775 milionu korun, které jsou městem rozdělovány od loňského akademického roku.

(ab) Zdroj: Město Ostrava