SKELET PO 30 LETECH PŘESTAL HYZDIT OSTRAVU

22.5. byl otevřen multifunkční objekt zvaný skelet na frekventovaném místě u kulturního domu a krajského úřadu. V minulosti měl být krajským sídlem komunistické strany, po roce 1989 ale zůstal nedostavěný. 

Ostravu dlouhých 30 let hyzdil skelet – budova, která se měla stát sídlem krajských komunistů, avšak po sametové revoluci zůstalo z krajského výboru jen nedostavěné torzo. Dlouhá léta se nevědělo, co se stavbou, zda ji dostavět nebo zbourat. V roce 2008 skelet koupila společnost Red House Development a město následně několikrát žádala o prodloužení lhůty pro jeho dostavbu. Nakonec se strany dohodly, že opláštění stavby – fasáda a střecha musí být hotovy do konce roku 2016, celý objekt měl být dokončen na konci roku 2017. První část společnost splnila, poté usilovala, aby stavbu převzala firma Smart Innovation Center (SIC), což se nakonec stalo. Tato společnost měla stavbu podle smlouvy dokončit loni v září, jinak jí hrozily vysoké sankce. Ostravští městští zastupitelé dnes rozhodli, že část pokuty jí odpustí. Společnost tak zaplatí na pokutách za nedodržení termínu stavby, který byl stanoven na září loňského roku, celkem 17,5 milionu korun.

„Smart Innovation Center nás již předem informovali, že termín dokončení nestihnou z objektivních důvodů splnit. Důvodem byla existence železobetonové desky v místě podzemního parkoviště, která stavbu zkomplikovala. Investor nás požádal o částečné prominutí dluhu a to ve výši jedné poloviny tzn. 17,5 milionu korun. Zastupitelstvo se dnes dohodlo a schválilo částečné prominutí tohoto dluhu. Již dříve společnost jako kompenzační platbu zaplatila městu 15 milionu korun, celkově tak město vyinkasuje 32,5 milionu korun v souvislosti s průtahy,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

„Díky snaze vedení města, současného i minulého zastupitelstva se podařilo uzavřít s developerem takové smlouvy, které neumožňovaly další dlouholeté odklady. Jsme rádi, že se skelet podařilo dostavět, bude sloužit novému účelu a že již nehyzdí Ostravu. V její blízkosti začnou vznikat další stavby jako je koncertní hala, parkovací dům nebo Černá kostka a celá lokalita se tak zvelebí,“ dodal primátor Tomáš Macura.

(ab) Zdroj: Město Ostrava