PIRÁTI V OSTRAVĚ-JIHU KRITIZUJÍ VEDENÍ OBVODU:UKONČIT PROJEKT SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ JE CHYBA

 Piráti na Jihu v otevřeném dopise vyzvali vedení obvodu, aby pokračovalo v projektu Sociálního bydlení. Podle výsledků pilotní fáze byl úspěšný a skutečně pomáhá řešit problémy lidí v bytové nouzi. Rada Ostravy-Jihu ale argumenty Pirátů nevyslyšela a projektu dala stopku. Učinila tak, přestože jeho smysluplnost potvrdilo ostravské zastupitelstvo, které s ním počítá ve svém Tematickém akčním plánu pro dostupné bydlení. Zastupitelstvo města Ostravy prodloužení projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ minulý týden schválilo a hodlá v něm pokračovat.  O to víc Piráty překvapily signály, že Ostrava-Jih, nejlidnatější ostravský obvod potýkající se s řadou sociálně patologických jevů, není projektu nakloněn a je možné, že rada jeho pokračování neschválí. Což se bohužel potvrdilo.    

Projekt „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ běží v severomoravské metropoli přes 2 roky. Jeho testovací fáze ještě ani nedoběhla a už sklízí ovoce na všech frontách. Poté, co se projektu dostalo významného evropského ocenění RegioStars 2018, přijeli se do Ostravy inspirovat kolegové z pražského magistrátu a podobný záměr chtějí realizovat i v hlavním městě. Dosavadní zkušenosti s koncepcí sociálního bydlení ukazují, že se Ostrava vydala správným směrem. Zapojené domácnosti, které využily pomoc v bytové nouzi, už vnímají pozitivní dopady. K 1. březnu díky projektu získalo bydlení v 93 bytech 240 lidí včetně 114 dětí.

Z usnesení rady konané dne 11. 4. 2019 vyplývá, že rada rozhodla po ukončení realizace projektu „Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava“ k datu 30. 9. 2019 nevyčlenit pro účely sociálního bydlení v rámci navazujícího projektu žádnou bytovou jednotku ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřenou městskému obvodu Ostrava-Jih.

„Je to konec nadějných vyhlídek pro řadu lidí v nouzi, kterých v tomto ostravském obvodu není málo. Jsem velmi zklamán postojem rady, která se rozhodla nepokračovat v tomto velmi důležitém a úspěšném projektu. Ostrava-Jih sice poskytuje tzv. nízkonákladové byty, ale to nestačí. Je to právě pomoc a dohled sociálních pracovníků, díky kterým účastníci projektu sociálního bydlení úspěšně nacházejí cestu zpět do normálního života,“ komentoval rozhodnutí rady Pirát Michal Breškovec, který je členem sociální komise.

(ab)