Ostravský orlosup létá nad Evropou křížem krážem

Orlosup bradatý_foto P.Vlček

Samec orlosupa bradatého, který se v ostravské zoologické zahradě vylíhl v roce 2014 a ve stejném roce byl vypuštěn do volné přírody v oblasti Grands Causses v jižním Centrálním masivu ve Francii, je největším cestovatelem záchranného repatriačního programu. V roce 2015 opustil místo vypuštění a vydal se napříč Evropou. Po dvou letech se do Grands Causses opět vrátil.

 Mladý samec rok po svém vypuštění do volné přírody opustil „domovskou“ lokalitu a vydal se napříč Evropu. V červnu 2015 přeletěl přes Francii a Belgii do severního Německa, pak se otočil na jih do švýcarských a francouzských Alp. Následující rok podnikl let přes východní Evropu – Bělorusko, Ukrajinu, Polsko, Rumunsko a několik týdnů se zdržel i ve Vysokých Tatrách na Slovensku (viz mapa). V Rumunsku byli z přítomnosti majestátního dravce tak ohromeni, že podle něj pojmenovali limitovanou edici místního piva. V září 2016 se Adonis pozorovatelům „ztratil“ z dohledu (jeho GPS vysílačka přestala fungovat) a teprve v prosinci 2016 byl opět spatřen v západních francouzských Alpách. Zkraje letošního roku byl pozorován v oblasti Verdonského kaňonu nedaleko lokality, kde jsou vypouštěni supi hnědí (v roce 2009 bylo na tomto místě vypuštěno mládě supa hnědého z Ostravy). Nyní je jeho GPS vysílačka opět funkční a potvrdila přítomnost mladého orlosupa zpět na místě vypuštění (další podrobnosti naleznete zde).

 Máme velkou radost, že i naše chovatelské úspěchy přispívají k obnově populace tohoto nádherného a v přírodě důležitého druhu. Projekt návratu orlosupa bradatého do evropské přírody je jedním z nejúspěšnějších mezinárodních záchranných projektů. Zoo Ostrava je do něj zapojena od roku 2009, kdy poprvé bezplatně poskytla mládě orlosupa pro vypuštění do přírody. Od té doby to bylo již 14 mláďat (13 mláďat vylíhnutých v ostravské zoo, 1 mládě adoptované).

 Tento mimořádně úspěšný projekt tak naplňuje jeden z hlavních cílů moderních zoologických zahrad, tj. přispět k zachování biologické rozmanitosti, a zároveň představuje konkrétní nápravu škod způsobených přírodě lidskou činností.

 Orlosup bradatý (Gypaetus barbatus) obývá ostrůvkovitě horské a vysokohorské oblasti Afriky, střední Asie, jižní Evropy a znovu také Alpy. V minulosti byl tento impozantní dravec právě zde člověkem vyhuben. Poslední zástřel je datován z roku 1913. Od 80. let minulého století probíhá mezinárodní projekt návratu orlosupů bradatých do Evropy, do kterého je zapojeno přes 35 evropských zoologických zahrad, včetně ostravské, dále správy národních parků, Světový fond na ochranu přírody (WWF) a také speciálně pro orlosupy zřízené chovné stanice. Do roku 2016 bylo od zahájení tohoto úspěšného projektu v roce 1978 úspěšně v lidské péči odchováno už 491 mláďat a z toho bylo 270 vypuštěno do volné přírody v rámci čtyř souběžně probíhajících repatriačních projektů v Alpách, ve španělské Andalusii, v jižní Francii a na Korsice. Jen díky mimořádnému úsilí všech jednotlivců i zúčastněných institucí se orlosup bradatý na mnoha místech Evropy opět zabydlel a pravidelně se rozmnožuje.

 Video zachycuje vypuštění Adonise v roce 2014 v oblasti Grands Causses.

(nm) autor fotografie Pavel Vlček, autor videa Enrico Gombala.