NA OPRAVU CIFERNÍKŮ HODIN NA VĚŽI KOSTELA SV. PAVLA VE VÍTKOVICÍCH BYLA VYHLÁŠENA VEŘEJNÁ SBÍRKA

Hodiny na věži kostela sv. Pavla ve Vítkovicích. Foto: ÚMOb Ostrava-Vítkovice

Na opravu čtyř hodinových ciferníků na věži kostela sv. Pavla ve Vítkovicích je vyhlášena veřejná sbírka. Zájemci mohou přispívat jak prostřednictvím QR kódů, tak i do pokladniček umístěných v kostele na Mírovém náměstí a v podatelně nedaleké radnice městského obvodu. Cílová částka je 500 tisíc korun.

„Hodinový stroj je v pořádku. A v době, kdy probíhala výměna mechanického zařízení za digitální, byly v dobrém stavu i ciferníky. Dnes už tomu tak bohužel není. Nejhůř je na tom číselník viditelný z fary, který je značně oprýskaný, ciferník směřující k Zábřehu je už zastaven. Dobře na tom ale nejsou ani zbývající dva,“ konstatuje vítkovický farář Anton Rusnák a dodává, že na kontě sbírky vyhlášené 1. září 2023 bylo k 31. říjnu 14 755 korun.

Sbírku podporuje také vedení vítkovické radnice, které umožnilo umístění jedné z pokladniček v podatelně radnice. „O sbírce opakovaně informujeme na stránkách našeho zpravodaje a podmínky pro vybírání finančních prostředků na opravu věžních hodin chceme vytvářet také na akcích pořádaných obvodem. Poprvé se pokladnička objeví 5. prosince během mikulášské nadílky a rozsvícení vánočního stromu,“ upozorňuje starosta Vítkovic Richard Čermák a podotýká, že projekty zdejší farnosti obvod podporuje. „Letos jsme například na rekonstrukci střechy kostela přispěli částkou 75 tisíc korun,“ připomíná.

„Hodiny na věži našeho kostela ukazují přesný čas nejen zdejším farníkům, ale všem, kteří Mírovým náměstím projíždějí, nebo procházejí. Proto se s prosbou o pomoc obracíme na širokou veřejnost,“ poznamenává farář Anton Rusnák, jenž se chce kromě oslovení veřejnosti obrátit i na vítkovické firmy.

Číslo transparentního účtu sbírky: 2802577265/2010