TŘI KRÁLOVÉ NAVŠTÍVILI RADNICI V MORAVSKÉ OSTRAVĚ A PŘÍVOZU

Ve středu 2. ledna navštívili vedení moravského obvodu a přívozu Tři králové. Kašpar, Melichar a Baltazar zazpívali při příchodu do kanceláře starostky Zuzany Ožanové upravenou verzi písně Tři králové a nad dveře dle tradice napsali tři písmena K+M+B a rok 2019.

Do sbírky přispěli kromě starostky i ostatní členové vedení obvodu – Velentina Vaňková, Alena Pataky, David Witosz a Rostislav Řeha.

Organizátorem 19. ročníku Tříkrálové sbírky je Charita Česká Republika. V Ostravě se na akci podílejí Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra. V ulicích můžete Tříkrálové koledníčky se zapečetěnými pokladničkami potkávat až do 14. ledna. Přispěním do sbírky letos podpoříte terénní programy Charitního domu sv. Benedikta Labre, Hospic sv. Lukáše, Mobilní hospic a ošetřovatelkou službu sv. Kryštofa, Charitní středisko sv. Lucie a chráněné dílny Charity sv. Alexandra. Všem, kteří se do sbírky zapojí, děkujeme.

Do sbírky lze přispět celoročně také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777  (cena DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč) anebo bankovním převodem nebo finančním příspěvkem na konto veřejné sbírky: 66008822/0800 a Variabilní symbol: 777 u České spořitelny.

(ab) Zdroj: Město Ostrava