Ostravica již nebude „módním“ domem

Po dvě volební období od roku 2010 je někdejší ostravský symbol – komplex Ostravica- Textilia se sousedícím náměstím Edvarda Beneše symbolem úpad­ku centra města. Není však zdaleka jediným: za 8 let, kdy na radnici  MOaP vládne hnutí Ostravak, nyní rukou nerozbornou s komunisty, se s výjimkou Nové Karoliny v obvodě nepostavil jediný dům.

Chátrání Ostravice-Textilie začalo v roce 2000, kdy se v důsledku nedbalosti při neodborných stavebních zásazích zřítila stropní konstrukce dvou horních pater. V roce 2007 se vlastníkem stala společnost Amadeus Real. Nový majitel 2 budov bývalého módního domu, z nichž jedna, památkově chráněná, je dílem berlínské architekty Frommerové, a objektu bývalé banky navržené architekty Deiningerovými, zároveň uspěl v soutěži o zástavbu sousedícího pozemku. Amadeus Real následně zpracoval projekt Obchodního centra Ostravica, který počítal s investicí 1,5 miliardy Kč.

Vinu má Ostravak a ČSSD

„Záměr zmařila koalice Ostravak – ČSSD ve vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, která revokovala usnesení rady z roku 2010 a neudělila společnosti AMADEUS REAL souhlas s umístěním a realizací stavby,“ říká Miroslav Svozil, starosta Moravské Ostravy a Přívozu v letech 2006-2010. „Co následovalo, všichni víme: 6 let soudních sporů mezi městem Ostravou, potažmo centrálním městským obvodem a spol. Amadeus ohledně zmařené investice –  a chátrání objektů pokračovalo.“

Pane Svozile, co bude dále s lokalitou, která je klíčová pro rozvoj centra Ostravy?

„Projekt obchodního centra firmy AMADEUS REAL je mrtvou záležitostí. Ale současní majitelé jsou pevně rozhodnuti všechny stavby zachránit. Proto je důležité, aby měli od města podporu. Úkolem města bude rovněž vyřešit plochu nám. Dr. E. Beneše (je městským majetkem). Vnímejme to jako obrovskou šanci pro ukončení 8leté stagnace, šanci pro město i investory.“

Záměrem Daniela Zemana, současného majitele bývalé Ostravice, je oživit centrum Ostravy nezávis­lým multikulturním prostorem, který bude připomínat například Žilinskou Stanicu, Košickou Tabačku,  Pražskou Meet Factory. Vina za to, jak dnes centrum vypadá, je podle něj i na straně politiků a státní správy.

Úkolem politiky totiž není jen údržba a správa, ale i VIZE. Druhou rovinou jsou úřady MOaP: „Moje společnost dostává statisícové pokuty – opakovaně zrušené po odvolání k nadřízenému orgánu. Jsou nám zakazovány jakékoliv snahy oživit Ostravici způsobem, který je v místě a čase rozumný a bezpečný, ale vzdaluje se dnes již zcela vyžilému účelu ,módního‘ domu,“ dodává Zeman.

Katovice ukázaly, jak na to!

Polské Katovice, jedno z partnerských měst Ostravy, pojí s naší moravskoslezskou metropolí následky dlouhých let těžby černého uhlí a těžkého průmyslu, odliv obyvatel (dnes jich v Katovicích žije necelých 300 tisíc, v celé aglomeraci pak přes 2 miliony) či původně nefunkční centrum. Hlavní město slezského vojvodství se ale – na rozdíl od Ostravy – mění v moderní a pulsující organismus.

Dnes vyhlášená pěší zóna Mariacka se stylovými bary, kavárnami a restauracemi byla mnohem více zdevastovaná než ostravská Stodolní. Právě na její revitalizaci se město, které ne vždy bývá nejlepším hospodářem, „naučilo“, jak zacházet s veřejným prostorem. V dalším rozvoji centra výrazně pomohli soukromí investoři a peníze z evropských fondů.

Výsledkem je, že hlavní katovické náměstí, dříve pouhý „kruhový objezd“, je dnes mimo jiné relaxační zónou s palmami a lavičkami u vodních ploch. Blízké katovické nádraží bylo při rekonstrukci rozšířeno o obchodní centrum, druhé největší v aglo­meraci. Kulturní vyžití i špičkovou ­moderní architekturu nabízí území bývalého dolu Katovice, kde je lokalizováno i kongresové centrum s futuristickou střechou, oblíbeným místem pro schůzky.

Město se dále pyšní 2 univerzitními knihovnami, centrem firmy IBM, mrakodrapem Altus a jinými. Samozřejmě, že se potýká i s řadou problémů, například s nepříliš funkční veřejnou dopravou nebo léta trvajícím smogem. Ale rozvíjí se dál. Ideální vzor pro Ostravu.

Zdroj: www.mireksvozil.cz