Téměř 15 tisíc dětí se vydalo za čerstvým vzduchem

Na takovéto pobyty v horském ovzduší dostávají od roku 2010 dotace ze speciálního Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který zřídilo město Ostrava jako jedno z opatření směřující k řešení neuspokojivé situace s ovzduším ve městě a jeho okolí. Od jeho založení bylo dětem na výjezdy do hor poskytnuto 62,5 milionů korun

Také v aktuálním období, od začátku listopadu 2016 do konce dubna 2017, za příspěvky z městského fondu vyrazilo do hor 2957 dětí, díky spolufinancování krajských dotací se jejich počet navýšil na 3 217 dětí. Celkem bylo dětem na rekreaci poskytnuto 18 320 000 korun. Výše dotace na jednoho žáka činila 6 tisíc korun.
Do fondu v průběhu jeho trvání přispěly kromě hlavního finančního donora – města Ostravy, jehož příspěvek se vyšplhal od roku 2010 na 52,5 mil. korun, také ArcelorMittal Ostrava  7 miliony, OKK Koksovny v roce zřízení fondu 2 mil. korun, do fondu přispělo v roce svého otevření také obchodní centrum Forum Nová Karolina, na půl milionu se vyšplhal příspěvek společnosti Veolia Energie ČR, celkem 231 tisíc postupně přidala společnost BorsodChem a příspěvek Skupiny ČEZ má hodnotu 84 700 korun. Od jeho založení vyrazilo do hor celkem 14 900 dětí, dohromady bylo dětem na výjezdy do hor poskytnuto 62,5 milionů korun.
„Vloni jsem znovu oslovila všechny velké znečišťovatele v regionu a musím říct, že mě velmi mrzí, že některé z nich na mou výzvu vůbec nereagovaly. Přitom se jedná o děti třeba i jejich zaměstnanců, které by mohly ve smogové sezóně vyrazit do hor. Nejvyšší příspěvek nejen historicky, ale také pro právě uzavřenou sezónu, věnovala společnost ArcelorMittal, která to se společenskou odpovědností evidentně myslí vážně. Město má na další sezónu připraveno k rozdělení dalších 15 milionů. Věřím, že se k naší finanční podpoře přidají nejen firmy, které s tím už mají zkušenosti, ale i ty, které historicky do fondu ještě nepřispěly,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.
Ozdravné pobyty musí mít minimální délku 14 dnů a konat se mohou pouze v oblastech, které nejsou zasaženy smogovou situací. Z prostředků může být hrazeno ubytování, stravování, doprava, doprovodný program ozdravného charakteru, pojištění a další poplatky.

(nm)