Darováním rekonvalescentní plazmy pomůžete v léčbě COVID pozitivních pacientů!

Krevní centrum FN Ostrava vyzývá muže, kteří prodělali infekci COVID-19, a jsou ochotni darovat krevní plazmu pro léčbu COVID pozitivních pacientů (tzv. rekonvalescentní plazmu), aby zavolali na bezplatnou telefonní linku 800 260 004 nebo poslali e-mail na martin.koristka@fno.cz a uvedli své jméno, příjmení a telefon. Dárce bude následně kontaktován a bude s ním domluven další postup.

Dárce rekonvalescentní plazmy musí být zdravý muž ve věku 18-50 let, který:

– má dobré žíly

– váhu minimálně 65 kg

– má potvrzení diagnózy COVID-19 pozitivitou PCR testem a současně je už vyléčen a má potvrzení 2x negativní PCR test

Darováním rekonvalescentní plazmy pomůžete v léčbě COVID pozitivních pacientů! Děkujeme!

(ab)