Ostravské komunikace slaví 60 let, pomohly zachránit Most Pionýrů i při povodních

Foto: Oprava Mostu Pionýrů z roku 1976. Autor: Ostravské komunikace

Silničáři z Ostravy, jak se jim dost často zjednodušeně říká, slaví 60 let. Přestože se společnost Ostravské komunikace stará o mnohé silnice a hlavní ulice v krajském městě, její činnost je mnohonásobně pestřejší. V roce 1976 pomáhala obnovovat po výbuchu plynu Most Pionýrů, o 21 let později se podílela na odstraňování následků ničivé povodně.

 

Historii firmy právě teď připomínají v ulicích velkoplošné panely putovní výstavy Galerie VENKU. Nyní je potkáte v Dolních Vítkovicích. Na první pohled zaujmou dobové snímky z let, kdy se teprve rozhodovalo o budoucí podobě správy silnic.

 

Už Marie Terezie v 18. století sice vydala první „silniční zákon“ v tuzemsku, až do začátku 20. století ale trvalo, než se ustavil Státní silniční fond dohlížející na zlepšení kvality cest. Po druhé světové válce se údržbě silnic a mostů věnovaly národní výbory a jejich expozitury, různě v čase organizované i reorganizované. V 60. letech 20. století pak v Ostravě fungovala Městská správa silnic. Její činnosti převzaly 2. července 1964 Ostravské komunikace.

 

„Byla to doba, kdy se na ulicích města vyskytovalo obrovské znečištění z dolů a hutí a řešilo se, čím v zimě ulice sypat, aby situace nebyla ještě horší,“ říká při pohledu na historické fotky předseda představenstva a ředitel Ostravských komunikací Michal Hrubý. Jeho první funkční období v roli ředitele začalo shodou okolností právě letos, tedy 60 let poté, kdy se firma postavila na vlastní nohy – tehdy jako rozpočtová organizace Ostravy se stovkou zaměstnanců. „Historii mám načtenou, současností dost intenzivně žiju,“ konstatuje ředitel s vědomím, že rolí bude firmě spíše přibývat.

Čištění a zkrápění ulic Ostravy
Čištění a zkrápění ulic Ostravy. Autor: Ostravské komunikace

Ostatně tak to bylo i v minulosti. Jak šel čas, „ostravští silničáři“ dostávali další a další úkoly, přebírali péči o mosty, o městské kolektory vedoucí nejrůznější potrubí, rozvody a kabeláže, o systémy řízení křižovatek apod. Na kontě mají ze 70. let 20. století jednak rekonstrukci Mostu Miloše Sýkory, jednak už zmíněnou práci na zborceném Mostu Pionýrů .Po tragické události, kdy vybuchl plyn unikající z poškozeného potrubí pod mostem, Ostravské komunikace odstraňovaly zhroucené konstrukce mostu a pomáhaly s výstavbou a provozem provizorního přemostění Ostravice.

 

„Protože aktivit podniku postupně přibývalo, začal se zhruba v polovině 80. let minulého století stavět nový areál, do kterého se měly sestěhovat provozy Ostravských komunikací roztříštěné napříč městem. Trvalo to až do roku 1990, kdy se nové zázemí podařilo dokončit a zkolaudovat v dnešním prostoru mezi ulicemi Mariánskohorská a Novoveská v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky,“ říká ředitel Hrubý.

 

V letech po „sametové revoluci“ se Ostravským komunikacím otevřelo nové pole působnosti. Postupně přibyla například správa parkovacích automatů, veřejného osvětlení, starost o přestupní uzel Svinovské mosty nebo spolupráce s dalšími správci komunikací, jako je dnešní Ředitelství silnic a dálnic či Správa silnic Moravskoslezského kraje.

 

Dramaticky do života firmy zasáhly povodně, které v roce 1997 zablokovaly mnohé průjezdy Ostravou, zaplavily ulice, podemílaly mosty, zatopily celé čtvrti, uvěznily lidi ve vyšších patrech domů, zastavily železniční dopravu, zablokovaly pohyb kolem koryt řek Ostravice a Odry. Byly to právě Ostravské komunikace, které musely vyrazit do akce spolu se složkami IZS, aby uzavíraly silnice, měnily dopravní značení, monitorovaly mosty a později pomáhaly s likvidací povodňových škod v ulicích města.

 

Firmu tyto zkušenosti posílily. V roce 1998 se stala akciovou společností. Rostly objemy zakázek i počty zaměstnanců. Ostravské komunikace nyní zajišťují portfolio činností pro statutární město Ostrava, které je jejich jediným akcionářem, dále pro městské obvody a městské společnosti a také pro zákazníky napříč trhem. Firma se stará zejména o údržbu silnic a mostů, o veřejné osvětlení, světelnou signalizaci na křižovatkách, kolektory či například o provoz parkovacích domů a parkovišť. Právě v těchto týdnech pak také opět o tzv. nadlimitní čištění a zkrápění ulic proti prašnosti a horku. Společnost je opakovaně zisková a v tuto chvíli zaměstnává 225lidí.

 

Veřejnost se může doslova pod kapotu vozů a strojů a do zákulisí dispečinku Ostravských komunikací podívat během Dne otevřených dveří 22. června od 10 do 16 hodin. Program je připraven pro celé rodiny, podrobnosti o něm lze najít  na www.okas.cz.S obchodními partnery a zaměstnanci si pak firma připomene své výročí 28. června.

(nm)