V PORUBĚ BUDOU TRAMVAJE TIŠŠÍ

Rekonstrukce tramvajové trati v ulici 17. listopadu v Porubě se blíží ke svému závěru. Dopravní podnik Ostrava (DPO) dokončuje opravu frekventovaného úseku tramvajové tratě. Stavební práce mají být ukončeny 19. srpna 2018. Opravená část tratě bude díky použití moderních technologií kvalitnější a především tišší.

Od 9. července probíhá celková oprava úseku tramvajové trati mezi zastávkami Vřesinská a Hlavní třída, která zahrnuje kompletní výměnu kolejnic, pražců, krytu tratě i štěrkového lože.

„Oprava byla naplánována na prázdninové měsíce, protože jsme si vědomi, že v těchto měsících způsobíme nezbytnými omezeními tramvajové i silniční dopravy těžkosti menšímu počtu obyvatel než jindy. Chápeme, že pro cestující je to komplikace, ale oprava byla již nezbytná. Věříme, že obyvatelé Poruby i cestující ocení především tišší provoz na opravené trati,“ říká generální ředitel DPO Daniel Morys.

Zhotovitel prací, firma Strabag Rail, dodržela plánovaný harmonogram a provoz na trati byl po nezbytné výluce obnoven v neděli 22. července. Dokončení celé stavby by mělo nastat 19. srpna. Od tohoto termínu bude komunikace opět sloužit tramvajové i silniční dopravě.

Při výluce bylo provedeno předem naplánované vytěžení staré konstrukce trati v délce 700 m dvojkolejně a položení zcela nové trati. Přitom byly použity také antivibrační rohože, které snižují negativní účinky tramvajového provozu na okolí.

„Nová kolej byla urovnána a stabilizována podbíječkou do konečné výškové a směrové polohy. Neplánovaně muselo být vyřešeno i uložení krátkého kolejového úseku na mostě přes řeku Porubku, kde výška konstrukce mostu nedovolovala uložit kolej na pražce, jako ve zbývající části trati. Díky našim zkušenostem i zkušenostem zhotovitele se zde podařilo najít řešení, které neohrozilo termín ukončení výluky,“ popisuje technické řešení ředitel úseku technického DPO Martin Chovanec. Uložení koleje na mostě bude stabilizováno do finální podoby společně s dalšími dokončovacími pracemi, jako je oprava hran nástupišť, svaření kolejí a položení asfaltobetonového krytu tratě. Tyto činnosti by již neměly způsobit zdržení a provoz bude spuštěn ve stanoveném termínu.

(nm) foto: Dopravní podnik Ostrava