VYFOŤTE CYKLISTY DO SOUTĚŽE BESIPU

Smyslem soutěže je vyfotit cyklisty, jak dodržují předpsiy. Ilustrační snímek: Jiří Zerzoň

Letní fotografická soutěž nazvaná Bezpečně po Ostravě je ve své polovině. Tématem je bezpečná jízda cyklistů. Takže kdo zajímavě vyfotí cyklisty, jak si dobře vedou na silnici nebo cyklostezce, má naději získat některou z cen. Z fota musí být jasné, že se jedná o cyklistu v Ostravě, přičemž může jít i momentku nebo i aranžovaný snímek.  

Aktuálně vyhlášená fotografická soutěž „Bezpečně po Ostravě“ je za svou polovinou, takže případní zájemci mají stále ještě možnost zasílat své fotografie reagující na letošní téma skrývající se za podtitulem soutěže „I já v Ostravě viděl – jízdu podle pravidel“.

Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, chce pomocí fotografií připomenout, že povinnost dodržovat pravidla silničního provozu se týká i cyklistů. Letošní téma bylo zvoleno nejen s ohledem na aktuální zvýšený počet cyklistů v centru města, ale obecně na zvýšené intenzity cyklistů na pozemních komunikacích přes letní měsíce. Soutěžní fotografie by proto měly zobrazovat správné chování cyklistů na silnicích a stezkách, v pěších či jiných zónách vyznačených příslušným dopravním značením.

Sezónní zvýšený počet jakýchkoliv účastníků silničního provozu sebou vždy přináší i zvýšení rizika dopravní nehody. V případě cyklistů jsou následky dopravní nehody o to horší, že stejně jako chodci nejsou oproti řidičům motorových vozidel chráněni žádnou další pevnou ochranou. Dodržování zákonných pravidel silničního provozu je jedním ze základních předpokladů, že k dopravní nehodě nedojde, a to jak mezi cyklistou a ostatními vozidly, tak mezi cyklistou a chodcem, ať už by cyklista měl být na straně viníka či poškozeného.

Soutěžní fotografie, které budou po ukončení sběru fotografií zveřejněny, by měly ukázat správné chování cyklistů v silničním provozu. Dále by měly  motivovat ostatní cyklisty, kteří z důvodu své ochrany nebo z důvodu své sobeckosti a neohleduplnosti vůči ostatním (zvláště chodcům) pravidla silničního provozu vědomě či nevědomě porušují.

Soutěž o hodnotné ceny je vypsána pro obyvatele ORP Ostrava s rokem narození před a v roce 2001.Snímky je třeba zaslat e-mailem do 31. srpna. Úplná pravidla letní fotografické soutěže zájemci najdou na webu www.ostrava.cz v sekci odboru dopravy, popř. jsou ke stažení zde.

(nm) Zdroj: Město Ostrava