Opatrná likvidace nebezpečného jasanu v Ostravě-Proskovicích

Dvě jednotky profesionálních hasičů (HZS MSK) se zapojily v pondělí 27.7.2020 odpoledne v Ostravě-Proskovicích do likvidace nebezpečného jasanu s vykotlanými kořeny, který ohrožoval zdejší Světlovskou ulici. Hasiči museli využít k úspěšnému odstranění mohutného stromu vedle kostela sv. Floriána automobilovou plošinu i automobilový jeřáb.

Na bezpečném pořezání stromu o bezmála metrovém průměru kmene u pařezu se podílely dvě ostravské jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje – ze stanic Zábřeh (odtud mj. automobilový jeřáb AJ Demag/Terex a mobilní kontejnerová dílna) a Jih (odtud automobilová plošina AP 30 MB Econic Bronto).

Po uzavření části Světlovské ulice hasiči z koše automobilové plošiny postupně odřezali všechny větve koruny jasanu pomocí motorové pily. Z plošiny také uvázali popruh na silném kmenu, který držel automobilový jeřáb, aby případným pádem těžké dřeviny nebyla poškozena zídka kolem chodníku a plot rodinného domku, kde jasan desetiletí rostl. Dva hasiči se pak střídali v opatrném odřezání spodní části kmene, aby nedošlo k žádným škodám. Jeřáb nakonec snesl několik tun vážící kmen na okraj silnice.

(ab)