OVAK pomáhá Ostravě

Foto: Archiv OVAK

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace podpořila partnery v oblasti kultury, sociálních a zdravotních potřeb, ale i subjekty z oblasti handicapovaných osob částkou téměř 1,4 mil. korun.

Kdyby jakýkoliv prognostik na počátku tohoto roku sdělil, co za pár měsíců zásadně ovlivní celé lidstvo, asi by ho většina považovala za šiřitele poplašné zprávy. Přesto díky koronavirové krizi už na celou společnost dolehla řada opatření, která mají zásadní vliv na ekonomiku a životní úroveň občanů.

Více než kdy jindy je potřeba mít empatický postoj k potřebám druhých, a proto hledalo vedení akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) způsob, jak podpořit ještě více organizace v oblasti kultury, sociálních a zdravotních potřeb na Ostravsku.

Bylo rozhodnuto, že i přesto, že nedošlo k realizaci akcí a naplnění předmětu spolupráce u partnerských aktivit, budou podpořeny subjekty, které tyto akce organizují a nedojde ani ke krácení celkového rozpočtu. Mezi obdarovanými byly například Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, Svatováclavský hudební festival, Dolní oblast Vítkovice, Ostravské centrum nové hudby, a.j.

Reportáž zde:  OVAK rozdělil 1,4 mil. Kč
Spolu s financemi, které ze společnosti OVAK získávají každoročně i subjekty z oblasti podpory handikepovaných osob, jde celkově o částku dosahující téměř 1,4 mil korun. „Nejvyšším gestem solidarity se letos stala finanční podpora projektu revitalizace zahrady a úpravy veřejného prostoru u Domova pro seniory IRIS v Ostravě-Mariánských Horách v celkové výši 500 000 korun.

Část finančních prostředků v tomto roce poputuje také do Městské nemocnice Ostrava jako poděkování zdravotníkům v první linii,“ říká tisková mluvčí společnosti Radka Vanková. V rámci podpory Nadace Křídlení podpoří OVAK vybrané ostravské neziskové společnosti.

I přes nelehkou situaci ve školství OVAK pokračoval s loňskou v organizaci 19. ročníku ekologického projektu pro základní školy – Hledej pramen vody pomocí něhož se společnost snaží vychovávat mládež k ohleduplnosti a hospodárnosti s nakládáním a využíváním přírodních zdrojů. Svým odpovědným chováním a empatií potvrdil OVAK svou sounáležitost s Ostravou.

(nm)