OSTRAVOU S MLADÝMI CYKLISTY

Pátek 10. května bude patřit školou povinným milovníkům kol. Každoroční dopravní soutěž mladých cyklistů, kterou vyhlašuje BESIP a tedy Ministerstvo dopravy s dalšími partnery je určena především žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Koná se u Základní školy A. Kučery v obvodu Ostrava-Jih.

Jejím cílem je podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu (a motorismus), ověřovat znalosti a dovednosti žáků – cyklistů, v uplatňování pravidel provozu na pozemních komunikacích, v technice jízdy a třeba i v první pomoci.

Projekt Ostravou pro tuto zajímavou akci připravil relaxační a prezentační zónu, takzvaný Čistý areál, na kterém nabídne propagační materiály a představí výstavu, informující o alternativních způsobech dopravy ve městě.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.mzp.cz www.sfzp.cz

(ab)