KAŽDÝ ČTRNÁCTÝ VYLOUČENÝ Z PŘEPRAVY. VÝSLEDEK TÝDENNÍHO KONTROLNÍHO MARATONU V OSTRAVSKÉ MHD

32 184 zkontrolovaných cestujících v celkem 901 spojích, a z toho 2 291 vyloučených pasažérů za nedodržování přepravních podmínek. To jsou výsledky mimořádné týdenní kontrolně-bezpečnostní akce asistentů přepravy Dopravního podniku Ostrava (DPO) a strážníků Městské policie Ostrava (MPO). Akce probíhala dny i noci od pondělí 6. listopadu do sobotního rána 11. listopadu 2023. Primárně kontrolní týmy působily na nejvytíženějších tramvajových linkách. 

38 asistentů přepravy, 42 strážníků. 12 týmů prioritně zaměřilo na vytipované úseky s nejvyšším počtem vyloučených pasažérů za posledních šest měsíců. Šlo přednostně o sedm linek: 1, 2, 4, 7, 8, 12, 17.

Nejvíce cestujících zkontrolovali na lince č. 8. Z počtu přes deset tisíc cestujících si muselo z vozů vystoupit celkem 635 lidí bez jízdenky. 

„Výsledek vnímáme pozitivně. Na jaře, kdy se týdenní bezpečnostní akce konala naposledy, naše týmy vyloučily každého dvanáctého, nyní každého čtrnáctého. Těší nás, že cestující už jsou podle našich postřehů z terénu na asistenty zvyklí a panuje vůči nim důvěra a respekt. Týden se obešel bez incidentů. Právě bezpečí cestujících je pro nás prioritou,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO. 

„K pocitu bezpečí cestujících v prostředcích MHD přispíváme již dlouhodobě, a to nejen při těchto akcích. Věřím, že i díky naší účasti se akce obešla bez incidentů. Na zvyšování pocitu bezpečí v prostředcích MHD, jakož i v nastavené spolupráci s DPO budeme i nadále pokračovat,“ uvedl zástupce ředitele pro výkon služby Městské policie Ostrava Petr Zukal. 

„Nad rámec běžných kontrol proběhlo letos už osm mimořádných bezpečnostních akcí, včetně dvou týdenních. Cestující si dlouhodobě přítomnost asistentů pochvalují, takže podporujeme Dopravní podnik, aby v této strategii pokračoval. Další noční bezpečnostní akce je plánována v prosinci,“ doplňuje Břetislav Riger, náměstek primátora pro dopravu. 

DPO má v současnosti 90 zaměstnanců přepravní kontroly. Polovinu tvoří revizoři a druhou asistenti přepravy. Asistenti zvyšují kvalitu přepravy cestujících, zejména přispívají k bezpečí a pořádku ve vozidlech, informují, pomáhají cestujícím, a to třeba i s nákupem jízdného. V DPO fungují sedmým rokem.

Ilustrační foto

(ab)