Město znovu vyhlásí architektonicko – uměleckou soutěž na památník veteránů

Velký zájem s řadou návrhů provázel architektonicko – uměleckou soutěž na Památník válečných veteránů, který bude stát v parku Čs. letců v Moravské Ostravě. Památník má důstojně připomínat společně prvoválečné, druhoválečné i novodobé veterány, kteří nasadili, nasazují a budou nasazovat své životy v boji za svou vlast, za národní svébytnost, svobodu a demokracii. Žádný z doručených návrhů nenaplnil očekávání zadavatele. Město proto aktuální soutěž zrušilo a vyhlásí ji znovu. Rozhodli o tom radní na svém zasedání 12. listopadu.  

„Ze sedmadvaceti návrhů, které do soutěže přišly, bohužel žádný nenaplnil očekávání poroty na nadčasové řešení reflektující památku jak zesnulých veteránů a pamětníků světových válek, tak veteránů z novodobých válečných konfliktů. Proto ji vyhlásíme znovu na začátku příštího roku. Na postupu zrušení a novém vyhlášení soutěže se nejdříve shodla jednohlasně porota a navržený postup schválili radní města,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. 

Porota, složená z odborníků i zástupců města, doporučila úpravu soutěžních podmínek tak, aby lépe reflektovaly očekávání zadavatele. Soutěž bude otevřena pro všechny zájemce, zároveň ale město osloví i konkrétní autory. Šanci zapojit se budou mít i ti, kteří aktuálně neuspěli. Autoři nejlepších návrhů obdrží finanční vyrovnání. 

Dvoufázovou soutěž o návrh na Památník válečných veteránů vyhlásilo město letos v červnu. Soutěžní podmínky navržené městem schválila Česká komora architektů (ČKA). Základní koncept kladl důraz na účel památníku, jeho podoba by měla respektovat současné řešení rekonstruovaného parku. Budoucí řešení prostoru by mělo umožňovat konání vzpomínkových akcí pro zhruba 150 lidí. 

„Uvědomujeme si, jak výrazný dopad má umístění uměleckého díla na konečný charakter veřejného prostoru, jak umění ovlivňuje vnímání a přístup společnosti k tématům, která reflektuje. Proto jsme se rozhodli raději zrušit soutěž, která nepřinesla kýžený výsledek. Budoucí památník bude park zdobit mnoho desítek let, chceme proto, aby vystihoval téma a aby byl silným poselstvím o naší úctě k hrdinství veteránů, aby dokázal oslovit nejen tuto, ale i budoucí generace,“ doplnila Zuzana Bajgarová. 

Výsledky znovu vyhlášené soutěže na Památník válečných veteránů v parku Čs. letců v Ostravě by mohly být známy v příštím roce.

(ab)