Začíná výstavba fotbalové akademie na Bazalech

Fotbalový areál na Bazalech, který bude po rekonstrukci sloužit mladým hráčům, byl v pondělí 9. července předán vítězi veřejné zakázky k zahájení modernizace areálu. V soutěži uspěla s nejnižší nabídkovou cenou 252 816 989 korun společnost Hochtief. Moderní tréninkový areál, který je investiční akcí města bude sloužit fotbalové akademii určené talentovaným hráčům z celého kraje od šesti do devatenácti let. Ostrava je jediným krajským městem, kde zatím fotbalová akademie nefunguje. Město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Fotbalová asociace ČR, FC Baník Ostrava a Vítkovice Aréna podepsaly 19. října memorandum o spolupráci, které vedlo k vytvoření fotbalové Klubové akademie Ostravy.

Klubová akademie Ostravy bude působit na Bazalech po přestavbě stadionu. „Do tohoto investičního projektu města dáme z rozpočtu 190 milionů korun. Částkou 70 milionů přispěje i Moravskoslezský kraj. Dnes jsme předali Bazaly realizátorovi. Do 14 měsíců bude hotova modernizace areálu, který bude sloužit talentovaným mladým fotbalistům z regionu a Ostrava se konečně přiřadí k dalším krajským městům, kde už fotbalovou akademii mají,“ řekl náměstek ostravského primátora Vladimír Cigánek.

Stávající hlavní plocha hřiště bude rozšířena a bude sloužit ve formě tří příčných tréninkových hřišť nebo jako hřiště standardních rozměrů pro mistrovské zápasy. V místě stávajícího tréninkového hřiště vyroste standardní hřiště s umělou trávou a druhé hřiště s přírodním trávníkem. Další plochy v areálu budou sloužit pro posilování, nácvik obratnosti, vytrvalostní cvičení atd. Součástí areálu bude také 60metrová krytá běžecká dráha pod nově vybudovanou tribunou. V tribuně vznikne 10 šaten, posilovna, rehabilitace, zázemí pro lékaře, fyzioterapeuta, trenéry, prostory pro stravování a trávení volného času hráčů, tělocvična s hřištěm pro sálovou kopanou. Hlediště bude mít kapacitu 450 diváků.

Předseda fotbalové akademie Petr Mašlej počítá, že v areálu bude trénovat 250 mladých hráčů a tři týmy dívčího fotbalu, což znamená v součtu přes 300 fotbalistů a fotbalistek.

Vedle města a kraje je třetím účastníkem projektu fotbalové akademie Fotbalová asociace České republiky, která bude přispívat každoročně na chod fotbalové akademie částkou tři miliony korun. Asociace navíc přispěje vzdělávacími programy na městské, regionální i meziregionální úrovni a přidá programy na zvýšení zájmu mládeže o pravidelnou sportovní a vzdělávací činnost ve fotbalových oddílech na území Ostravy. Čtvrtým subjektem je FC Baník Ostrava, jehož povinností je zajištění odborné náplně Klubové akademie Ostravy a také ubytování členů akademie. A pátým společnost Vítkovice Aréna, která má areál ve svém majetku.

Investiční studii zpracovala společnost PROJEKTSTUDIO EUCZ.  Z ní vybraná varianta obsahuje demolici stávajícího hlavního objektu (tribuny) a výstavbu nové. Rozpočtová cena přestavby 264,9 milionu korun. Ve výběrovém řízení na zhotovitele zvítězila cenou společnost Hochtief, která přestavbu provede za 252,8 milionu korun. Areál bude dokončen do září 2019.

(nm)