PRVNÍ POMOC?-ZNALOSTÍ NENÍ NIKDY DOST

V pondělí 15. října se v klubovně Domu s pečovatelskou službou Gajdošova konala beseda na téma: První pomoc. O besedu byl mezi místními obyvateli velký zájem. Přednášející byla sympatická paní Monika Moravcová z nestátního zdravotnického zařízení Rescue Ostrava s.r.o.

Probrali jsme postupy jak rozpoznat příznaky nemocí např. mrtvice, infarktu, náhlých stavů při cukrovce apod. Na určení správné diagnózy navazovala diskuze a praktická ukázka poskytnutí pomoci. Na závěr besedy si všichni sdělovali své zážitky a zkušenosti z praxe, kdy již se s poskytnutím první pomoci setkali nebo ji dokonce sami potřebovali. Všichni se shodli na tom, že beseda byla přínosem, ať již jako opakování známého, tak také k nabytí nových znalostí a těch v tomto případě není nikdy dost.

Akce je realizována v rámci projektu „Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP“, který je podpořen dotací z Moravskoslezského kraje.

(ab) Zdroj: Město Ostrava