Město zvýšilo podporu kulturního dění

Budovy přístavby městských jatek, v nichž vznikne Mezinárodní kulturní centrum. Foto: René Stejskal

Ostrava podpoří 80 kulturních projektů, které v roce 2023 oživí kulturní dění ve městě, částkou téměř 14 milionů korun. Při srovnání s loňským rokem byla tato částka navýšena o 10 procent, město tak reaguje mimo jiné na zvýšené náklady, s nimiž se pořadatelé potýkají. O dotacích, příspěvcích a transferech letos rozhodovala komise v novém složení. Ta doporučila městu ke schválení širokou škálu projektů divadelních, hudebních, literárních i jiných, včetně vzdělávacích aktivit. Grantová politika města Ostravy prošla vývojem. Na základě intenzivní komunikace s kulturní obcí vyhověla dlouhodobým požadavkům a do komise kultury nově vedení města nominovalo zástupce kulturní veřejnosti. Zastupitelstvo města financování komisí předložených projektů schválilo na svém lednovém zasedání.

„Již více než deset let probíhají diskuze o obsazení komise kultury, poradního orgánu rady města, jejímž úkolem je i posuzování grantových žádostí. V minulosti členy komise nominovala pouze politická reprezentace. Poprvé po volbách se nám podařilo prosadit si změnu, o kterou kulturní obec dlouhodobě usilovala. Komisi v novém složení tvoří v nadpoloviční většině zástupci ostravské kulturní obce, zastupující širokou škálu odvětví – hudbu, scénická umění, výtvarné umění, vzdělávání apod. Sedm členů komise je i nadále nominováno politickými kluby. Jednou z dalších nastavených novinek je písemné stanovisko komise ke každému projektu, žádajícímu o podporu. Tato zpětná vazba byla velmi vyžadována. I díky odborníkům komise každý z žadatelů od letošního roku dostane podrobné písemné hodnocení svého projektu,“ uvedla náměstkyně Andrea Hoffmannová, která má v gesci oblast kultury.

Podpořeny budou akce tradičního charakteru, jako například folklórní festival Třebovický koláč, literární akce Měsíc autorského čtení či festival dokumentárních filmů s celorepublikovým přesahem Jeden svět. Podporu získala také kulturní centra a kluby, zajišťující ve městě celoroční program pro občany města, například hudební klub Barrák Music Club, program multižánrového centra PANT či umělecká činnost Cirkusu trochu jinak.

Komise však tradičně podporuje též projekty nové. Moravskoslezská pobočka Paměti národa představí komponované pořady pro seniory, Janáčkova konzervatoř v Ostravě se stane pořadatelem putovního festivalu konzervatoří, lidé se mohou těšit i na festival Maker Fair představující řemesla a design.

Město podpořilo také mimořádné projekty příspěvkových organizací a městských obvodů. Mezi devíti podpořenými projekty v celkové výši 1 640 000 korun tak získá mimořádný příspěvek Janáčkova filharmonie Ostrava, jež bude své umělce a Ostravu reprezentovat na turné v Polsku a Japonsku. Přispění získal i unikátní projekt městského obvodu Ostrava-Jih s názvem „Jih ožije hudbou 2023,“ prezentující tvorbu lokálních kapel.

Město Ostrava dále přispívá i dvaceti projektům, jimž byla v roce 2021 schválená víceletá dotace pro období 2021-2024. Náleží mezi ně například největší ostravské festivaly Colours of Ostrava či Beats for Love.

„Každoročně musí žadatelé obhajovat své projekty před komisí. Máme však zde už i takové, kteří realizují velmi úspěšné a dlouhodobě respektované projekty. Abychom jim garantovali dlouhodobou jistotu dotace, podpořili jsme vybrané žadatele víceletou dotací. V době, kdy tyto dotace byly schvalovány, jsme však nevěděli, jak se bude vyvíjet ekonomická situace. Proto jsme příjemcům víceletých dotací nabídli možnost ucházet se o mimořádné navýšení a pomoci tak alespoň částečně tyto zvýšené náklady kompenzovat,“ vysvětlila Andrea Hoffmannová.

Odbor kultury dlouhodobě informuje o dotačních příležitostech města i externích subjektů prostřednictvím svých komunikačních kanálů. Pracovníci v oblasti kultury se mohou připojit k FB skupině Kultura2030 (https://www.facebook.com/groups/kultura2030) či přihlásit se k odběru pravidelného měsíčního newsletteru prostřednictvím registračního formuláře (https://1url.cz/Orf5t).

(ab)