DOTACE Z MĚSTSKÉHO ROZPOČTU POMOHOU ZACHOVAT VÝZNAMNÉ STAVBY A PAMÁTKY

Koncert se uskuteční v kostele sv. Václava. Foto: archiv MMO

Město Ostrava ze svého rozpočtu přispěje na opravy památkově chráněných staveb, nacházejících se na jeho území. Letos, stejně jako v minulých letech, vyčlenilo ze svého rozpočtu na podporu jejich rekonstrukcí a na opravy 5 milionů korun. Minimální výše dotace na jeden projekt je stanovena na 50 tisíc, maximální až na jeden milion korun. O dotaci z programu nejen na opravu kulturních památek, ale také významných staveb si mohou požádat jejich vlastníci od 8. dubna do 10. června.

Město tento program vyhlašuje dlouhodobě. Důvod je jasný, vlastníci významných kulturních památek se často potýkají s tím, že nemají dostatek finančních prostředků na obnovu a rekonstrukce památkově chráněných objektů. V letošním roce jsme proto navýšili maximální objem dotace, aby pro jejich vlastníky byla údržba jednodušší a v řadě případů vůbec dosažitelná. Spokojeny mohou být obě strany, Ostrava bude mít krásnější budovy a vlastníci peníze na jejich zkrášlení,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Podané žádosti posoudí rada města a na její doporučení ostravští zastupitelé schválí jednotlivé dotace konkrétním žadatelům nejpozději do 30. září letošního roku. Projekty musí být realizovány v termínu od 1. června 2019 do 30. září 2020.

Z těchto dotací byla v minulosti opravena celá řada významných kulturních památek na území města, například katedrála Božského spasitele v Moravské Ostravě, byla zpřístupněna Stará kotelna, zachráněn těžní stroj v areálu dolu Hlubina, financována oprava kostela svaté Anny v Ostravě-Polance a další.

Žádosti je nutné podat elektronicky a současně prostřednictvím pošty nebo na podatelně magistrátu, a to včetně příloh. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace nemůže podávat stát a subjekty jím zřizované a financované.

Výběrová řízení na poskytnutí dotací jsou zveřejněna na webových stránkách města: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/utvar-hlavniho-architekta-a-stavebniho-radu/oddeleni-uzemniho-planu-a-pamatkove-pece/dotace.

(ab)