ZEMŘEL ČESTNÝ OBČAN OSTRAVY, LÉKAŘ–CHIRURG, SOKOL, BOJOVNÍK ZA SVOBODU A DEMOKRACII VĚROSLAV DUŠEK

Ve věku 98 let zemřel ve středu 29. července čestný občan Ostravy Věroslav Dušek. Za války aktivně pracoval v sokolském odboji, byl zatčen a deportován do koncentračního tábora Dachau a prošel dalšími koncentračními tábory.

Zapojil se do boje za demokracii v období Pražského jara v roce 1968 a po obnovení Sokolské župy moravskoslezské byl jejím prvním starostou až do roku 1997. Za osobní hrdinství v boji za demokracii a svobodu byl jmenován 13. prosince 2017 zastupitelstvem Čestným občanem Ostravy.

Věroslav Dušek pocházel z Poruby, kde se narodil 29. května 1922. Jeho otec patřil před první světovou válkou k zakladatelům Sokola na Ostravsku a Věroslav Dušek sám cvičil v Sokole od čtyř let. Reálné gymnázium v Orlové nedostudoval, v září 1939 byl zatčen gestapem kvůli přípravám na odchod do francouzské zahraniční armády. Nejprve byl vězněn v Brně a ve Vídni a poté byl deportován do koncentračního tábora Dachau. Během následujících pěti let prošel německými koncentračními tábory Neuengamme, Sachsenhausen, Natzweiler a Lichterfelde. Osvobození Německa ho zastihlo opět v Dachau. Navštěvoval spolu s ostatními pamětníky střední školy, aby mohl v rámci besed se studenty sdílet své zážitky ze života v totalitách.

Poté co byl jako bývalý vězeň KT Lichterfelde u Berlína kontaktován Initiative KZ-Aussenlager Lichterfelde e. V., zúčastnil se řady podobných besed také se studenty vybraných berlínských gymnázií.

Po roce 1989 se velmi aktivně zapojil do obnovy Sokola nejen v rámci Ostravy, ale i v měřítku celorepublikovém a jako hlavní zdravotník se podílel na organizaci prvních polistopadových sokolských sletů. Stejně tak se podílel spolu s JUDr. Čermínem na transformaci bývalého Svazu protifašistických bojovníků.

Poslední rozloučení s Věroslavem Duškem se koná ve středu 5. srpna v 15 hodin v evangelickém Kristově kostele v Moravské Ostravě.

(ab) Zdroj: Město Ostrava