Do Ostravy se sjíždějí ochránci přírody z celé Evropy i ze zámoří. Začíná EAZA Conservation Forum 2024.

Dva roky příprav významné ochranářské akce se završí. Ve středu 5. června bude v Ostravě zahájena mezinárodní konference EAZA Conservation Forum 2024, symbolicky na Světový den pro životní prostředí. Akce se v České republice koná vůbec poprvé a hostí ji ostravská zoologická zahrada. Bezmála 130 přihlášených účastníků ze tří desítek zemí bude jednat o efektivních ochranářských aktivitách. Připraven je i doprovodný program – prohlídka města, zoologické zahrady i výjezd na jedinečnou lokalitu Kozmické ptačí louky.

EAZA Conservation Forum je mezinárodní akce, která se koná každé dva roky a účastní se jí více než 100 zástupců zoologických zahrad a akvárií, ochranářských organizací a projektů působících na poli ochrany přírody v různých koutech světa. Akci hostí vždy jedna z významných ochranářských institucí. Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, coby významná ochranářská instituce byla v roce 2022 pověřena Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií  (EAZA) spoluorganizováním této mezinárodní konference v roce 2024.

Na akci v Ostravě je přihlášeno bezmála 130 účastníků ze tří desítek zemí, a to nejen evropských, ale také z USA, Argentiny, Kostariky, Namibie, Jihoafrické republiky a Indonésie. Konference bude zahájena ve středu 5. června, zrovna v den, kdy si připomínáme Světový den životního prostředí, a potrvá do pátku 7. června. Konat se bude v prostorách Hotelu Imperial. Program konference je zaměřen zejména na to, jak co nejlépe zajistit ochranářské aktivity s vysokou kvalitou a pozitivním dopadem, bez ohledu na jejich rozsah. Své ochranářské aktivity na ní bude prezentovat i hostitelská Zoo Ostrava.

Konferenci samotné bude předcházet jednání EAZA Conservation Committee (komise pro ochranu přírody při Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií). Jednání komise, která koordinuje ochranářské aktivity členských institucí in situ, bude probíhat v úterý 4. června přímo v Zoo Ostrava. V areálu zoologické zahrady se uskuteční i další doprovodný program pro účastníky – uvítací večer 4. června a prohlídka zoo ve čtvrtek 6. června v odpoledních hodinách. Naplánovaná je i postkonferenční cesta v sobotu 8. června, v rámci níž se zájemci podívají na Kozmické ptačí louky, jedinečnou přírodní lokalitu, kterou Zoo Ostrava spolu se svými návštěvníky finančně podporuje prostřednictvím programu Tři koruny ze vstupu.

Děkujeme statutárnímu městu Ostrava a Moravskoslezskému kraji za podporu realizace akce. Dalšími partnery, kteří akci podpořili, jsou: Radegast, LENGAU a SEMIX.

Foto: autorka Monika Vlčková.

 (ab)