57. česko-slovenské dny dětské neurologie pořádali po 8 letech lékaři Oddělení dětské neurologie FN Ostrava

Neurologického kongresu v Imperial Hotelu Ostrava se zúčastnily přes dvě stovky dětských neurologů a zdravotníků z České republiky, Slovenska, a pozvání přijal také host z Rakouska. Oddělení dětské neurologie FN Ostrava letos slaví 50 let své existence.

Hosty přivítala vedle organizačního výboru a Společnosti dětské neurologie ČLS JEP také náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava, doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA, která připomněla rozvoj v oblasti genové terapie u vybraných neurologických onemocnění. To potvrdil i zástupce primářky Oddělení dětské neurologie FN Ostrava a předseda kongresu MUDr. Vilém Novák, Ph.D.: „Vedle epilepsií v dětském věku jsou rovněž hlavním tématem našeho setkání nervosvalová onemocnění, do kterých se významně promítá genetika. A objevily se také nové metody léčby.“ 

Na kongresu zaznělo téměř osmdesát odborných přednášek. Byly věnovány vzácným onemocněním, cévnímu onemocnění mozku, spánkové medicíně nebo problematice neurovývojové, se kterou se setkávají dětští neurologové téměř v každodenní praxi. „Převládají epilepsie, tedy záchvatová onemocnění, ale také široká škála neurovývojových poruch, které se vyskytují u více než poloviny našich dětských pacientů. A některé je provázejí celoživotně. Díky moderním diagnostickým zobrazovacím, laboratorním, neurometabolickým či genetickým metodám se dostáváme hlouběji do podstaty řady neurologických onemocnění a k jejich léčbě tak, jak tomu ještě před 10 až 20 lety nebylo,“ uvedla primářka Oddělení dětské neurologie FN Ostrava MUDr. Hana Medřická, MBA.

Oddělení dětské neurologie FN Ostrava vzniklo v srpnu roku 1974. U jeho zrodu byla pozdější dlouholetá primářka oddělení MUDr. Marie Kunčíková, která je stále součástí lékařského týmu oddělení.

Kongres měl u zúčastněných příznivou odezvu. Došlo k rozšíření vědomostí, výměně zkušeností a navázání pracovních kontaktů do další spolupráce.

Podívejte se i na zajímavé video z kongresu:  https://youtu.be/dzhb2SEBvUk.

(ab)