Zmizí další proluka v centru Ostravy

Pozemky, které město nabízí investorovi. Foto: René Stejskal

Město připravuje prodej pozemku o velikosti 1400 metrů čtverečních v historickém jádru Ostravy v sousedství nových laubů.  Plocha naproti Divadlu loutek Ostrava zatím slouží jako uzavřené parkoviště. Prodej ještě musí posvětit zastupitelé.

Na pozemku, který sousedí plochou, na níž vznikne multifunkční dům Nové lauby, by podle představ vedení města mohla být postavena budova s kancelářemi nebo ordinacemi.

„Chceme oživit centrum Ostravy a zaplnit proluky po bývalé zástavbě. Máme vytipováno několik lokalit v majetku města a další, které jsme zcelili po privátních majitelích. U domu na rohu Biskupské a Kostelní ulice jsme zvolili cestu, kdy je investorem obvod, pozemky u nových laubů nabídneme investorovi,“ řekl primátor Tomáš Macura. „V těsném sousedství vznikne multifunkční dům Nové lauby, takže bude na investorovi a architektech, jak se s touto situací vypořádají. Místo se hodí na budovu s kancelářemi nebo ordinacemi, ale třeba investor přijde s jiným nápadem,“ dodal primátor.

Nabídková cena parcel bude 14 milionů korun, tj. deset tisíc korun za metr čtvereční. Protože se jedná o historické centrum a památkovou zónu, město stanoví poměrně přísnou regulaci stavby co do výšky a prostoru. „Rovněž budeme posuzovat účel využití plochy, způsob parkování a také finanční způsobilost investora,“ potvrdil Tomáš Macura. Vedle kupní ceny investor podle primátora musí počítat i s tím, že zřejmě bude muset platit archeologický průzkum lokality.

Investor nezíská pozemky okamžitě. Nejdříve dostane právo stavby na městském pozemku a až bude stavba v určité fázi rozestavěnosti, město na něj pozemky převede. Vedení města tím chce zabránit vzniku nedostavěných objektů anebo tomu, že by investor namísto stavění provozoval na městských pozemcích parkoviště, jak se v minulosti již stalo. Investor se ve smlouvě s městem zaváže k řadě rozvazovacích podmínek a v případě jejich nesplnění, přejde pozemek automaticky zpět na město. Důležitým bodejme, že investor musí na pozemcích strpět archeologický průzkum a zčásti jej také hradit.

Zájemci budou po schválení záměru zastupitelstvem své nabídky podávat do konce července.

(VNM) Zdroj: www.ostrava.cz