Transplantační centrum FN Ostrava uspořádalo Kurz komunikace při sdělování nepříznivé zprávy

Transplantační centrum FN Ostrava uspořádalo pro lékaře z nemocnic v Moravskoslezském kraji workshop, jak komunikovat s příbuznými pacientů, kteří jsou potenciálními dárci orgánů. Celodenní program připravily Lékařky z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FNO a LF OU (KARIM), které jsou součástí konziliárního týmu paliativní péče. 

Program byl složený z odborných přednášek, osobních zkušeností lékařů, ale také z praktických nácviků situací, do kterých se lékaři dostávají. „Vhodná komunikace lékaře může předejít nedorozuměním, zabránit konfliktním situacím, a v neposlední řadě zvýšit šanci na úspěšnou transplantaci orgánů od zemřelého pacienta,“ vysvětlila význam workshopu MUDr. Jarmila Kušnírová z KARIM, zkušená lékařka v oblasti paliativní medicíny. Její kolegyně MUDr. Barbora Nedělová v průběhu workshopu kolegům připomněla, že se lékař musí vždy snažit být s příbuznými naladěn na jedné vlně. „Vždycky dbáme na to, abychom s tou rodinou souzněli. A zároveň je taky důležité myslet i na to, aby byli ochráněni zdravotníci. Aby nebyli traumatizováni oni sami tou už tak nelehkou situací.“

Koordinátor Transplantačního centra FN Ostrava Mgr. Tomáš Glac, který je zároveň staniční sestrou na Oddělení resuscitace a intenzivní péče KARIM a v oblasti intenzivní medicíny pracuje dvacet let, potvrdil, že oznámení rodině pacienta o smrti a následném zařazení do dárcovské části transplantačního programu je lékaři označováno jako velmi stresová a nekomfortní situace v jejich praxi. „Proto se Transplantační centrum FN Ostrava rozhodlo pro lékaře z tzv. dárcovských nemocnic tento kurz uspořádat“. 

Díky dobré zpětné vazbě a velmi kladnému hodnocení účastníků, bude Transplantační centrum FN Ostrava v těchto kurzech pokračovat. Zájem o ně je ze strany dárcovských pracovišť velký.  

Podívejte se i na zajímavé video z kurzu: https://youtu.be/9sXHFI1_-OY.

(ab)