S příchodem zimního počasí strážníci častěji kontrolují lokality s osobami bez přístřeší

S nadcházejícím poklesem teplot a příchodem zimního počasí se ostravští strážníci častěji zaměřují na kontroly lokalit, ve kterých se pohybují a přespávají lidé bez domova.

Na území města aktuálně strážníci evidují kolem 68 lokalit s více než 140 osobami bez domova. V těchto lokalitách provádějí hlídky kontroly pravidelně po celý rok. V nadcházejícím zimním počasí se však četnost těchto kontrol zintenzivňuje.

Oproti předchozímu roku strážníci zaznamenali drobný nárůst v počtu lokalit i v počtu osob bez přístřeší. Novým trendem je pak zvyšující se počet mladých osob bez přístřeší.

Díky těmto pravidelným kontrolám, dobré místní a osobní znalosti strážníků se v minulosti již podařilo předejít situacím, při kterých by byly osoby bez přístřeší, díky nízkým teplotám a špatnému zdravotní stavu, ohroženi na zdraví a na životě.

V rámci kontrol strážníci rovněž informují osoby bez přístřeší o možnost přenocování v azylových zařízeních a centrech sociální pomoci. Pokud však venku nepanují velké mrazy, většina osob o nabízené informace a pomoc příliš nestojí.

Důvodem odmítnutí může být i fakt, že v místech určených pro přenocování jsou přesně stanovená pravidla. Navíc do ubytovacího zařízení nemohou být vpuštěni osoby po požití alkoholu.

Určitou roli při akceptování nabídky možnosti přespání rovněž hraje i skutečnost, jak dlouho je již osoba na ulici. Další velkou překážkou mohou být i zvířata, která do ubytoven nesmějí a osoby bez přístřeší se jich odmítají mnohdy vzdát.

Na kontrolách lokalit s osobami bez přístřeší strážníci spolupracují i s pracovníky odborů sociálních služeb jednotlivých městských částí a Magistrátu města Ostravy.

V pravidelných kontrolách budou strážníci i nadále pokračovat.

(ab)