Nový sborník Archivu města Ostravy právě vyšel

Letošní, již 36. díl sborníku Ostrava právě vyšel. Na téměř 300 stranách se zájemci mohou obeznámit s různými aspekty ostravské historie. Sborník je vydáván Archivem města Ostravy od roku 1963, od roku 2011 je vydáván znovu každoročně. Předchozí díly sborníku naleznou zájemci v Knihovně města Ostravy či v ostravském městském archivu, přehled publikací městského archivu od roku 1990 též v odkazu https://amo.ostrava.cz/publikace/vydane-publikace/.

Do nového sborníku přispělo devět autorů osmi články. Kronikář města Ostravy Martin Juřica se tentokrát zaměřil na městské rozpočty a hospodářské plány období normalizace. Radoslav Daněk z Archivu města Ostravy popsal historii vzniku a existence ostravského zimního stadionu Josefa Kotase, na jehož ledě vyrostly generace Ostravanů. Radomír Seďa z Archivu Ostravské univerzity upřel svou pozornost ke dvěma osobnostem druhého odboje v době heydrichiády, které byly spjaty s městem. Ondřej Štarman z Archivu VÍTKOVICE, a. s. zpracoval historii haldy v Hrabůvce. Jozef Šerka z městského archivu seznamuje čtenáře se zvláštním fenoménem nacistické správy okupovaných území města Ostravy, které byly po roce 1938 přičleněny k třetí říši. Ředitelka Archivu města Ostravy Hana Šústková se podívala na historii plynárenství ve Vítkovických železárnách. Osobnosti dlouholeté ředitelky Ostravského muzea Jitky Noušové se ve svém příspěvku věnovali archivář Antonín a muzejnice Kateřina Barcuchovi. Letošní sborník pak uzavírá stať Lucie Augustinkové z VŠB–TUO věnovaná historii domu čp. 37 na Masarykově náměstí.

Křest publikace se bude konat ve čtvrtek 24. 11. 2022 v 16.00 v Archivu města Ostravy, Špálova 19, Ostrava. Sborník bude k dostání přímo v archivu, v ostravských infocentrech a vybraných knihkupectvích. Letošní cena je 440 korun.

(ab)