Od pomníku Miloše Sýkory je nově bezbariérový přístup ke stezkám u Ostravice, upravené je vodácké molo

Postupné zvelebování břehů řeky Ostravice pokračuje. V listopadu skončila úprava vodáckého mola, hotová je rekonstrukce zpevněných ploch kolem pomníku Miloše Sýkory a jejich bezbariérové napojení na okolní pěší komunikace, dokončeny jsou terasy k posezení na slezské straně Ostravice. Cena těchto dokončených částí projektu je zhruba 17 milionů korun.

„Břehy Ostravice v úseku od loděnice po most Miloše Sýkory se postupně stávají příjemnějším místem pro sport, procházky, relaxaci. Bylo potřeba nejprve vykoupit jeden pozemek v soukromém vlastnictví, vyčistit ho od množství odpadu, stavební suti a jiného nepořádku. Od loňského roku je tam nové workoutové hřiště, letos přibyla na slezském břehu řeky Ostravice vyhlídka, bezbariérové napojení a další odpočinkové místo vytvořené z upraveného mostního pilíře. Součástí jeho opravy bylo vydláždění nástupní plochy a propojení na stávající pěší komunikaci a cyklostezku. Revitalizovanou zeleň postupně doplnilo 158 nově vysazených stromů. Celá, už upravená oblast kolem Ostravice je vybavená zajímavým mobiliářem včetně laviček, odpadkových košů, designových lehátek a piknikových setů,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. 

Terasy a prostranství na pravém břehu Ostravice podle návrhu architektonické kanceláře Arkos realizovala od letošního května do září firma K2 stavební Moravia. Rekonstrukce zpevněných ploch kolem pomníku Miloše Sýkory, jejich bezbariérové napojení na okolní pěší komunikace a cyklostezku, vybudování vyhlídkové plošiny s lavičkami a stupňovitých teras se schodištěm i posezením přišly na téměř 14 milionů korun.

„Propojení pěších komunikací v horní a spodní úrovni nyní umožní chodcům na slezském břehu řeky volně a bezbariérově sejít ze stávající vrchní plošiny u pomníku Miloše Sýkory ke komunikaci na nábřeží, cyklistům pak sjet na stávající cyklostezku podél pravého břehu řeky. Celý projekt trval sto dnů, pracovalo se i večer a o víkendech. Úpravy jsme doplnili o zajímavou sadovou výsadbu, která celé okolí oživí a zjemní,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Nová výsadba u pomníku Miloše Sýkory přibyla zejména v místech mezi jednotlivými výškovými stupni, které jsou uzpůsobeny k sezení a procházkám. Sadové úpravy, které zpříjemňují posezení a vyhlídku, jsou také v blízkosti nábřežních zdí. V lokalitě se nově vysadilo 1525 trvalek a travin a 2926 cibulovin, osm listnatých stromů, čtyři solitérní keře a 235 poléhavých keřů, živý plot se šedesáti tisy, založilo se 780 m2 trávníků, 47 m2 záhonů s keříky, 133,7 m2 trvalkových a travinných záhonů s cibulovinami. Nová výsadba stála 860 tisíc korun, následná tříletá péče přijde na 440 tisíc korun. 

Vodácký přístav upravovala od září do listopadu společnost Talpa-RPF podle návrhu projekční kanceláře Arkos tak, aby se zabránilo naplavování nečistot z vodního toku do zálivu. Pro zvýšení komfortu při užívání přístavu se rozšířila stávající plošina mola o manipulační plochu lichoběžníkového půdorysu, kterou tvoří kamenná dlažba v betonu. Stavba přišla na 2,1 milionu korun.

Na další úpravy moravské strany Ostravice se počítá s částkou 57 milionů korun. Proinvestována bude v letech 2020 a 2021, kdy bude projekt dokončen. Rozdělen bude do několika dílčích částí. 

Levá část nábřeží se bude revitalizovat od Hradní lávky až po most na Karolině. Funkčně a esteticky bude navazovat na nový City campus Ostravské univerzity.

Dále v úseku od sídla Krajského soudu až po ulici Kostelní se budou budovat komunikace a zpevněné plochy, parkoviště, chodník a cyklistické stezky.  V úseku od mostu Miloše Sýkory až po Hradní lávku, podél Havlíčkova nábřeží, vznikne na stávající opěrné zdi již třetí visutá galerie. Úpravou stávající komunikace dojde k oddělení cyklostezky od pěších tras, nebude tak docházet ke kolizím chodců a cyklistů. Provoz v lokalitě zklidní také instalace zpomalovacího pásu. Rekonstruovat se budou zpevněné plochy navázané na visutou galerii. Poté se bezbariérově napojí na okolní pěší komunikace.

Celkové náklady na již zrealizované a dále plánované části projektu úprav obou břehů řeky Ostravice jsou 87 milionů korun.

(ab)