NOVÉ PŘÍSTROJE PRO MĚSTSKOU NEMOCNICI ZA 12 MILIONŮ

Městská nemocnice Ostrava přivítala 1000 miminko, holčičku Magdalénu. FOTO: Městská nemocnice Ostrava

Městská nemocnice Ostrava  má k dispozici prvních 13 přístrojů, které přispějí k modernizaci vybavení operačních sálů a podstatné obměně diagnosticko-léčebných přístrojů. Za téměř 12 milionů korun byla ukončena první etapa projektu, která byla zaměřena na intenzivní medicínu.

Nové přístroje dostalo oddělení ARO, metabolická JIP a dětské lékařství. Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo MNO z regionálního operačního programu na celkem šest etap projektu částku 87 milionů korun na nákup 54 přístrojů. Celý projekt bude ukončen v březnu 2021.

„Přístroj, který považujeme z této první etapy za nejvíce rozvojový, byl dodán na metabolickou JIP a v současné době je to jediné takové zařízení, které u nás v nemocnici máme. Jedná se o neinvazivní hemodynamický monitor, který umožňuje unikátní monitorování pacientů. Sleduje srdeční výdej, tepovou frekvenci, krevní tlak, okysličování krve a další parametry u pacienta neinvazivním měřením na základě změn odporu hrudníku. Tento odpor je měřen nalepovacími elektrodami na vymezených místech pacientova hrudníku. Takže je to bezbolestná metoda bez nutnosti zavedení invazivního katétru, jak je tomu u obdobných měřicích metod. Základní údaje jsou získány už do 2 minut od začátku měření, což umožňuje velmi rychlé zahájení léčby. Zvažujeme, že bychom tento přístroj zakoupili i pro další oddělení,“ uvedl ředitel MNO Petr Uhlig.

Metabolická JIP nově začala používat také 2 plicní ventilátory s širokým spektrem ventilačních režimů.

Oddělení ARO má nově k dispozici 4 moderní, špičkově vybavené anesteziologické přístroje za 6,3 milionu korun, 4 monitory životních funkcí a plicní ventilátor. Anesteziologické přístroje se používají na operačních sálech a slouží k podávání inhalační anestezie při operacích. Jeden z těchto nově pořízených přístrojů je umístěn na druhém ORL sále, který nemocnice slavnostně otevřela letos v lednu.

Další tři anesteziologické přístroje nahradily starší typy na gynekologickém, ortopedickém a chirurgickém sále. Monitory životních funkcí také vystřídaly své starší dosluhující předchůdce. Plicní ventilátor určený pro umělou plicní ventilaci doplnil stávající vybavení oddělení ARO. Konstruován je nejen pro použití v intenzivní péči, ale také pro převoz pacientů v rámci nemocnice.

Oddělení Dětského lékařství – JIP2–patologických novorozenců získalo plně vybavený kombinovaný inkubátor s vyhřívacím lůžkem za milion korun. Přístroj v úpravě inkubátoru nabízí velmi tiché prostředí pro novorozence s přesně řízenou teplotou, vlhkostí a koncentrací kyslíku. Stisknutím jednoho tlačítka se přístroj upraví na vyhřívané novorozenecké lůžko s aktivním infračerveným zářičem pro otevřenou péči.

Dodáním těchto 13 přístrojů skončila první z celkových šesti etap projektu. Další veřejné zakázky budou následovat tak, aby poslední z nich byla ukončena na přelomu let 2020/2021 a celý projekt skončil v březnu 2021.

Celkové náklady budou hrazeny 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % ze státního rozpočtu. Zbývajících 10 % zaplatí ze svých zdrojů nemocnice případně město Ostrava z Fondu pro rozvoj MNO, ve kterém je aktuálně 574 milionů korun.

(ab) Zdroj: Město Ostrava