MĚSTO DÁ PADESÁT MILIONŮ NA MODERNIZACI OBECNÍCH BYTŮ

Rekonstrukce bytového jádra v Ostravě-Jihu. Foto: Magazín Naše město

Padesát milionů korun letos město Ostrava uvolnilo na obnovu a rozvoj bytového fondu, který je ve správě jednotlivých městských obvodů. Nově tak chce pomoci se zásadními opravami nájemních bytů. Obvody mohou získat peníze ze speciálního fondu nad rámec každoročních převodů finančních prostředků z rozpočtu města.

Pro letošní rok mají obvody k dispozici celkovou částku 1,8 miliardy korun, která je o 112 milionů korun vyšší než vloni. Další prostředky půjdou přímo z městského rozpočtu na konkrétní investiční projekty, které realizuje nebo připravuje město Ostrava.

„Chceme vytvořit ve městě takové podmínky, aby lidé, zejména mladí, neměli důvod stěhovat se jinam. Kvalitní bydlení k nim určitě patří. Zájem o nájemní byty je velký, ale nabídka je omezená i proto, že v minulosti se mnoho bytů změnilo na nebytové prostory, které navíc v současnosti mnohdy zůstávají nevyužité. Chceme, aby se rezerva na opravy bytového fondu použila na rekonstrukce bytových domů i přeměnu nebytových prostor na atraktivní byty,“ uvedla investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

O příspěvek z fondu na obnovu bydlení, určeného na rekonstrukce konkrétních bytových domů pro letošní rok, mohou obvody žádat ve dvou kolech, nejpozději však do 15. dubna. Podmínkou bude zapojení minimálně stejné částky financí z vlastních zdrojů obvodu. Maximální poskytnutá dotace na jeden bytový dům z finanční rezervy města bude v kalendářním roce 10 milionů korun.

Cílem rekonstrukcí je zlepšení kvality bydlení, například zajištěním energetických úspor nebo výstavba nových bytových domů podle současných standardů. Město obvodům nabízí také variantu předfinancování nákladů ve výši získané dotace z IROP (Integrovaný regionální operační program) s tím, že tyto prostředky se statutárnímu městu vrátí po vyplacení příslušné dotace. Žádost si tak mohou podat i obvody, které nebudou mít k dispozici dostatek vlastních finančních prostředků k investici. Na předfinancování jednotlivých projektů budou rovněž použity finanční prostředky z uvedeného fondu ve výši 50 milionů korun, které po vyúčtování státních dotací budou vráceny městu k dalšímu použití v rámci vytvořeného fondu na rozvoj a obnovu bydlení.

V pracovní skupině, která bude posuzovat kvalitu, estetičnost navrhovaného provedení a funkčnost projektu v dané lokalitě, budou také zástupci městského ateliéru MAPPA. Po dokončení oprav nebo rekonstrukcí, kterými dojde k zlepšení technického stavu bytových domů, dojde k úpravě ceny nájemného.

„Poskytovat chceme kvalitu za rozumnou cenu. V minulosti se mnohdy stávalo, že výše nájemného v městských bytech nepokrývala ani náklady na prostou údržbu bytového fondu. Nově budeme muset nastavit takový ekonomický model, aby výtěžek z nájemného umožnil městským obvodům starat se o bytový fond a dále ho rozvíjet. A částku padesát milionů korun na obnovu bytového fondu nabízíme obvodům nejen letos, ale bude k dispozici také v dalších dvou letech,“ doplnil náměstek primátora Radim Babinec.

V Ostravě bylo k lednu 2019 celkem 12 693 městských nájemních bytů, ještě v roce 1995 jich bylo 46 283. Od roku 1992 přešly byty do správy jednotlivých obvodů, které postupně privatizovaly téměř 34 tisíc bytů. Jednotlivé obvody přistoupily k prodeji bytů různě, proto je jejich bytový fond také v různém stavu. Obvody, které byty rozprodávaly do soukromého vlastnictví, používaly v souladu se závaznou vyhláškou města výtěžek z prodeje na rekonstrukce a zateplení těch domů, které si ponechaly.

K zásadní obnově bytového fondu v minulosti nepomáhala ani výše nájemného v městských bytech. To se od roku 2011, kdy došlo k jeho deregulaci, až do roku 2018 téměř nezvyšovalo. V bezmála 70 procentech městských bytů bylo až do loňského ledna nájemné 50 korun za metr čtvereční, průměrné nájemné u městských bytů v Ostravě bylo 53,30 koruny za metr čtvereční podlahové plochy. Většina obvodů zvýšila nájemné v bytech až v roce 2019. Do roku 2018 tak nájemné ve většině ostravských obvodů nestačilo na pokrytí nákladů na obnovu bytového fondu v majetku města.

Město svou strategii ve vztahu k bytovému fondu změnilo v roce 2017, kdy byly zastaveny další velké privatizace a prodeje bytových domů. Aktuálně Ostrava iniciuje vznik nových a úpravy stávajících nájemních bytových domů a zároveň spolupracuje se soukromými investory a developery na projektech rozšiřování bytového fondu na území města, a to jak výstavbou rodinných domů, tak velkých bytových domů i celých ulic.

Zájemci o nájemní byty ve vlastnictví města se mohou obrátit na jednotlivé obvody, které mají bytový fond svěřený do své správy. Většinu uvolněných bytů pronajímají na základě výběrových řízení. Pořadníky se vedou pouze doplňkově, a to zejména u bytů zvláštního určení včetně bezbariérových, kde je čekací doba i několik let podle typu bytu a lokality.

Jedním z velkých projektů, které realizuje statutární město, je sedmipodlažní dům v Janáčkově ulici v centru s 26 bytovými jednotkami. Stavět se začal loni v září, hotov by měl být v létě příštího roku. Přijde na 71,8 milionu korun s DPH. Projekt převzalo město Ostrava od centrálního obvodu, který upřednostnil realizaci jiných záměrů. Dále město investuje do rekonstrukcí objektů. Letos skončí celková přestavba domu v Husově 7 za téměř 44 milionů korun (23 bytů) a také budovy v ulici Střelniční 8 za 47 milionů korun (11 bytů). Místo kanceláří budou nově v historických domech nájemní byty. Další stavby, například rezidence Nové Lauby a nový bytový dům na křížení ulic Biskupská a Kostelní, se chystají na roky 2021 až 2023.

(ab) Zdroj: Město Ostrava