Město podpoří kulturní projekty v letech 2025–2027

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo na svém červnovém zasedání nový Program podpory kultury a zachování kulturního dědictví pro roky 2025–2027 a spolu s ním také vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury pro rok 2025. Žadatelé mohou předkládat své projekty v období od 13. 9. 2024 do 27. 9. 2024.

Statutární město Ostrava prostřednictvím víceletého dotačního programu dlouhodobě podporuje projekty v oblasti kultury, které napomáhají k rozvoji kvality uměleckých oborů, obohacují společenský život obyvatel města, propagují ostravskou kulturu a místní umělce po celé republice i v zahraničí a řada z nich také výrazně přispívá ke vzdělávání v oblasti kultury a různých druhů umění.

„Finanční podpora je určena nejen zavedeným projektům s dlouholetou tradicí, jejichž pořadatelé budou moci požádat o víceletou dotaci, ale část rozpočtu jednoletých dotací je vyhrazena projektům zcela novým. Chceme tím motivovat zejména mladé lidi, aby aktivně spoluutvářeli ostravské kulturní dění. Projekty, bez nichž si už ostravskou kulturní sezónu snad ani nelze představit, jako jsou festivaly Colours of Ostrava, Letní shakespearovské slavnosti Ostrava nebo Folklor bez hranic Ostrava a celoročně fungující galerie, hudební kluby a kulturní centra, zas z důvodu dlouhodobého plánování vyžadují větší finanční stabilitu. Ty se na podzim budou moci ucházet o víceletou dotaci až do roku 2027,“ doplňuje náměstkyně primátora pro oblast kultury a financí Lucie Baránková Vilamová.

Ostrava vyhlašuje výběrové řízení v následujících tematických okruzích:

1. Hudební a scénické umění

2. Literatura a publicistika, včetně ediční činnosti

3. Výtvarné umění, architektura a fotografie včetně ediční činnosti a výtvarných výstav

4. Kulturně vzdělávací činnost (např. výstavy, expozice, knihovnictví)

5. Ostatní kulturní aktivity, včetně multioborových projektů

6. Audiovizuální díla

Lhůta pro podání žádostí do výběrového řízení je od 13. do 27. září 2024. Kompletní znění programu naleznou zájemci na webových stránkách města, pro žadatele v oblasti kultury je připraven také manuál, který procesem podání žádosti provází krok po kroku. Žadatelé se mohou v případě jakýchkoliv dotazů obrátit na administrátorky projektu, popř. si domluvit konzultaci k projektu.

Oddělení kultury připravilo také webinář, který na konci června představil základní změny nového dotačního programu oproti tomu stávajícímu. Záznam z tohoto webináře je dostupný na webových stránkách města pod odkazy na příslušné výzvy. Začátkem září se pak uskuteční podrobnější webinář pro žadatele, který provede samotnou přípravou žádosti. O termínu jeho konání bude oddělení kultury informovat prostřednictvím svých komunikačních kanálů. Pracovníci v oblasti kultury se mohou připojit k FB skupině Kultura2030 či se přihlásit k odběru pravidelného měsíčního newsletteru prostřednictvím registračního formuláře.

Ilustrační foto

(ab)