Kalendárium města Ostravy na 28. týden od 8. července do 14. července

9. červenec 1949

Na Ostravském zimním stadionu zahájilo provoz Letní kino, jehož zřízení vyjednalo vedení družstva, spravujícího stadion, s Československým státním filmem. S kapacitou hlediště pro deset tisíc diváků, z toho 2 950 sedadel na ploše a tribunách, se jednalo v dané době o největší kino v republice. Prvním představením, které se zde odehrálo, byla francouzská veselohra Zvonokosy (Chlochemerle) z roku 1948, následovala pak tehdejší čerstvá novinka československé kinematografie Divá Bára od režiséra Vladimíra Čecha, v hlavní roli s Vlastou Fialovou. Stěžejní programovou náplní první sezony ostravského Letního kina se však stala nejmasovější filmová akce v komunistickém Československu Filmový festival pracujících, který se zde uskutečnil o pár týdnů později v srpnu 1949.

10. červenec 1927

Toho dne se v Moravské Ostravě narodil vysokoškolský pedagog a vědecký specialista v oboru fyzikální metalurgie a ocelářství prof. Theodor Myslivec. Pocházel z rodiny přednosty stavebního oddělení uhelného těžířstva. Studoval na vysokých technických školách v Praze a Brně, vědeckou kandidaturu obhájil na Vysoké škole báňské v Ostravě. Pracoval ve Výzkumném ústavu Vítkovických železáren Klementa Gottwalda, naposledy jako vedoucí výzkumu ocelárenské technologie. Působil jako vedoucí ústavu teorie hutních pochodů na Hutnické fakultě Vysoké školy báňské. Byl uznávaným a oceňovaným odborníkem na problematiku fyzikálně-chemických základů ocelářství. Zemřel v Ostravě 11. 6. 1978.

11. červenec 1926

V Moravské Ostravě proběhly první oslavy Mezinárodního družstevního dne, spojené s manifestací organizovanou konzumním a úsporným družstvem Budoucnost. Do města se sjelo na 30 tisíc mužů, žen a dětí nejen z Ostravska, ale i z Hlučínska, Opavska, Těšínska a Valašska. Průvod družstevníků a alegorických vozů se formoval u přívozského nádraží a procházel po dvě hodiny ulicemi Moravské Ostravy směrem ke Staré střelnici, kde se konala Družstevní slavnost. Na ni se prodalo celkem 36 tisíc vstupenek a na návštěvníky zde kromě živé hudby čekaly různé atrakce a stánky s občerstvením. Tak početné masové shromáždění se na území Velké Ostravy konalo poprvé od státního převratu v roce 1918.

Zpracoval: Archiv města Ostravy

(ab)