Kalendárium města Ostravy na 49. týden od 5. prosince do 11. prosince

Kalendárium historických událostí města Ostravy od 5. prosince do 11. prosince

8. prosinec 1862

Dne 8. prosince 1862 se konala ustavující valná hromada čtenářského spolku Občanská beseda, prvního českého spolku založeného v Moravské Ostravě. K iniciátorům patřila česká technická inteligence, mj. důlní ředitelé Antonín Mládek a Vilém Jičínský. Spolek sídlil v budově Karolinských lázní v tamní kavárně. Nebyl příliš velký, počet jeho členů se pohyboval mezi 80 až 100. Spolková knihovna měla k dispozici 230 svazků knih. Spolek pořádal rovněž divadelní představení, recitační a hudební večery a neodmyslitelné bály. Mimo osvětově vzdělávací funkci plnil také roli českého politického klubu a organizátora českého hospodářského života.

8. prosinec 1990

Osmého prosince, ale roku 1990 byl znovu slavnostně otevřen kostel sv. Josefa v Moravské Ostravě. Kostel postavený salesiány v letech 1936-1937 byl prvním kostelem s ocelovou konstrukcí v Československu. Svému účelu sloužil až do r. 1973, kdy jej zabrala československá armáda a zřídila v jeho interiérech tělocvičnu, sklady a vojenský archiv. Ke kostelu přináležející Domov Don Bosco převzala armáda již v 50. letech, poté co byli všichni salesiáni internováni a někteří z nich později uvězněni.

11. prosinec 1935

Dne 11. prosince 1935 zemřel v Moravské Ostravě novinář, politik a starosta Moravské Ostravy Jan Prokeš (narodil se 28. 5. 1873 v Černotíně, okr. Přerov). Do Moravské Ostravy přišel v roce 1894. Národnostně složité, převážně dělnické prostředí, mu poskytlo příležitost uplatnit svůj řečnický a organizační talent. Od roku 1897 pracoval v redakci hornického listu Na zdar a později sociálně demokratického Ducha času. Jako novinář bojoval proti klerikalismu, germanizaci školství, alkoholismu, za volební reformu a za zřízení druhé české univerzity v Brně. V letech 1906 a 1913 byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu, v letech 1907 a 1911 také vídeňské říšské rady. V prosinci 1918 se stal předsedou správní komise v Moravské Ostravě a v roce 1925 byl zvolen starostou města. S jeho jménem se pojí např. výstavba Nové radnice, krematoria, rekonstrukce kanalizační sítě, vodárenských zařízení i komunikací. Jeho přičiněním se uskutečnila přístavba pro městskou knihovnu, městské muzeum získalo pro své sbírky budovu staré radnice a svou činnost zahájil městský archiv. Jeho zásluhou se Ostrava proměnila v moderní velkoměsto. Do roku 1935 byl Prokeš též poslancem Národního shromáždění.

Zpracoval: Archiv města Ostravy

(ab)