HASIČSKÉ STANICE V MS KRAJI ZAPLAVILI NA DEN POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI ŠKOLÁCI

Hlavně stovky školáků ze škol s pedagogy, včetně speciálních tříd, zaplavily v pátek 13.9.2019 většinu ze všech 22 otevřených hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) během celorepublikového Dne požární bezpečnosti (DPB). Společně se zájemci o expozice Hasičského muzea města Ostravy v Přívoze tak celkový počet návštěvníků hasičských stanic, mezi nimi i rodin s malými dětmi, činil v Moravskoslezském kraji bezmála 5800 osob.

Byl zde pro ně i pro další dospělé návštěvníky připraven bohatý program, prošpikovaný ukázkami činnosti, techniky i spoustou užitečných preventivních informací. Hasiči ukazovali školákům i pedagogům vše od zásahové techniky po poskytování první pomoci a balení evakuačního zavazadla, často také používání hlásičů požárů, detektorů nebezpečných plynů a hasicích přístrojů. Mezi ukázkami nechyběl zásah u dopravní nehody se záchranou zraněných osob.

Příjemné teplé počasí podpořilo radost i neutuchající zájem drobotiny o hasičskou techniku a zázemí a umožnilo na řadě ploch u hasičských stanic stříkání hadicemi. 

Centrální hasičská stanice HZS MSK v Ostravě-Zábřehu měla v pátek třináctého nejvíce ukázek pro školy a veřejnost v rámci krajského města. Hodně zaujalo vyprošťování zraněných osob z havarovaného automobilu a „mluvící“ mobilní siréna pro varování a informování obyvatelstva. Během dopoledne areálem proudily stovky školáků. Celková návštěvnost na této stanici činila od 8 do 16 hodin 1100 osob a byla nejvyšší v rámci celého kraje.

DPB byl i letos vyhlášen na „šťastný“ pátek třináctého, aby se ukázalo, že hasiči se pověr nebojí a že nejdůležitější je zodpovědný přístup každého jedince k ochraně před mimořádnými událostmi. Jeho cílem je propagovat požární ochranu jak ukázkami techniky, tak formou preventivně výchovné činnosti. 

Na několika místech Moravskoslezského kraje zkoušeli už ve čtvrtek 12.9.2019 odpoledne a večer profesionální hasiči průjezdnost ulicemi i sídlišti a také dostupnost nástupních ploch pro požární techniku u bytových domů. Kontrolní akce se koná až do soboty 14.9. právě v rámci pátečního DPB. 

Potvrdili si, někdy ve spolupráci s místními strážníky, že i přes časté žádosti a varování občanů je průjezdnost hustě zastavěnými částmi měst velmi špatná, že by se hasiči při reálném výjezdu nedostali až na místo požáru, nehody či jiné nebezpečné události, nebo jen s velkými obtížemi. Řidiči nevhodně zaparkovaných vozidel dostali za stěrač barevný leták.

(ab)