DALŠÍ MLÁDĚ LEMURA SCLATEROVA V ZOO OSTRAVA

Tři roky po sobě porodila zkušená samice lemura Sclaterova v Zoo Ostrava mládě. Potomky z let 2017 (samička) a 2018 (sameček) úspěšně odchovala a i v případě letošního mláděte to zatím vypadá na úspěšný odchov. Každé přirozeně odchované mládě (tj. svou matkou) je velmi důležité pro záchranu tohoto kriticky ohroženého primáta. V nepočetné populaci chované v lidské péči je například letošní ostravské mládě jediným letos narozeným a přeživším mládětem na světě.

Mládě se narodilo 23. března 2019 a už víme, že je to sameček. Jeho matka je zkušená 23letá samice, která úspěšně odchovala celkem pět mláďat (počítáno i s letošním mládětem), z toho čtyři v ostravské zoo. Prvního potomka odchovala ještě v Zoo Mulhouse, kde se sama narodila, ostatní pak už jen V Ostravě. První ostravské mládě v roce 2009 (sameček), další pak po delší pauze v roce 2017 (samička), 2018 (sameček) a letos. Vzhledem k tomu, že evropská populace lemurů Sclaterových čítá pouhých 30 jedinců, je každé narozené a úspěšně odchované mládě velkou nadějí pro udržení chovu v lidské péči. V tomto roce se narodila ještě dvě mláďata v USA, ale ta nepřežila, čili ostravské mládě je jediným letošním přeživším mládětem tohoto vzácného modrookého lemura na světě!

V Evropě rodí v současné době jen několik samic, ale pouze ostravská samice odchovává své potomky přirozeně, ty ostatní se o mláďata nepostarají a jsou odchovávána uměle (tj. člověkem). Ale i tady se potvrzuje, že přirozený odchov matkou (rodiči) a minimální zásah ze strany člověka je v chovu (nejen) lemurů jediná správná cesta, protože se ještě žádný uměle odchovaný lemur Sclaterův v Evropě nerozmnožil.

V Zoo Ostrava chovají aktuálně sedm lemurů Sclaterových. Kromě chovného páru s letošním mládětem, který je k vidění v pavilonu primátů (viz video), zde také pobývá mladá samička narozená v roce 2017 ve společnosti samečka lemura černého. Loňský sameček pobývá v chovatelském zázemí a zde mu společnost dělá samička lemura černého. Obě mláďata čekají na doporučení koordinátora chovu lemurů Sclaterových, aby vytvořila nové chovné páry s partnery svého druhu. V zázemí Pavilonu evoluce pak máme další pár, ten ale dosud mláďata neměl.

V roce 2005 se ostravská zoo stala členem nevládní organizace AEECL (Asociace pro výzkum a ochranu lemurů), která zaštiťuje mezinárodní záchranný projekt Sahamalaza. Je do něj zapojeno přes 30 zoologických zahrad. Podílí se tak na ochraně křehké biodiverzity přímo v domovině lemurů – na Madagaskaru. Projekt zahrnuje nejen výzkum a záchranu lemurů Sclaterových, ale i a dalších tam žijících endemických zvířat a rostlin i na ochranu celého ekosystému, dále výstavbu škol, inovace a šetrnější zemědělství, výuku dětí, instalaci studní, zalesňování.

Narození dalšího životaschopného mláděte není pro Zoo Ostrava jedinou významnou událostí tohoto roku, která se týká vzácných madagaskarských primátů a záchranného projektu. Před pár týdny ji navštívil i významný představitel projektu Sahamalaza – pan Guy Randriatahina, který je výkonným ředitelem Asociace na ochranu a výzkum lemurů (AEECL, Association Européenne pour l’Étude et la Conservation des Lémuriens), nevládní organizace zaštiťující záchranný projekt Sahamalaza. Host z Madagaskaru nepobýval pouze v Zoo Ostrava, kde mimo jiné přednášel o novinkách ochrany lemurů Sclaterových v přírodě, ale zúčastnil se i jednání odborných komisí pro primáty v rámci Unie českých a slovenských zoo, kde prezentoval činnost AEECL na Sahamalaze.

Společně s námi je do záchrany modrookého lemura zapojen i každý návštěvník Zoo Ostrava, a to prostřednictvím programu Dvě koruny ze vstupu, z něhož je projekt Sahamalaza také podporován. V loňském roce pro něj běžci vyběhali 190 tisíc v rámci třetího ročníku charitativního běhu Zoo Ostrava, který byl zaměřen právě na lemury Sclaterovy a projekt Sahamalaza.

(ab)