Cizinci budou mít v Ostravě své centrum

Věž ostravské Nové radnice se symbolicky rozsvítí zlatou barvou. Foto: Jiří Zerzoň

Ostrava otevře na začátku března centrum pro cizince, kteří ve městě nebo Moravskoslezském kraji žijí nebo sem na delší dobu přijíždějí. Takzvané Expat centrum Ostrava jim pomůže se životem u nás i s pracovním uplatněním, aby bylo využito jejich vzdělání a zkušeností, případně aby začali vykonávat profese, které jsou na regionálním trhu žádané. Informace o nabídce a službách centra bude zveřejněna na webu i sociálních sítích, sídlit bude na Českobratrské ulici v bývalém prostoru kanceláře Refill.

 „Expat centrum by mělo být místem, kde budou cizinci v regionu získávat praktické informace a pomoc.  Aby si ve městě co nejdříve zvykli a cítili se v něm příjemně, přicházíme se službami centra, ve kterém časem na jednom místě najdou vše potřebné – od nabídky práce po bydlení, přes možnosti odborných i neformálních setkání až po vzdělávání a volnočasové aktivity. Naším cílem je mimo jiné udržet cizince na zdejším pracovním trhu, proto vzniká centrum, které zajistí komunikaci mezi městem, partnery a těmi, kteří přijíždějí, aby zde nějakou dobu žili a třeba i trvale zůstali. Jednotlivé služby a nabídky budou reagovat na jejich poptávku,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura. 

Úkolem pilotní etapy je provozovat Expat centrum Ostrava jako samostatné kontaktní místo, ve kterém budou všechny informace poskytovány v angličtině. Otevřeno bude od  2. března. Hlavní cílovou skupinou budou kvalifikovaní cizinci, kteří chtějí pracovat, studovat nebo podnikat v regionu, včetně jejich rodin. Centrum bude naplňovat jeden z hlavních ukazatelů Strategického plánu rozvoje města Ostravy fajnOVA – zastavit negativní migrační saldo města do roku 2030 a zvýšit počet cizinců žijících v Ostravě. Inspirací pro realizaci ostravského projektu je úspěšné brněnské Expat centrum, které bylo založeno v roce 2010. V letošním roce vzniklo Expat centrum také v Praze.

Expat centrum Ostrava bude zajišťovat tzv. soft-landing cizinců, kteří budou mít zájem zařadit se na zdejší pracovní trh, tedy jakési hladké přistání. Bude jim poskytovat pomoc při vyřizování potřebných dokumentů a formálních náležitostí spojených se  životem v České republice. Zřídí „buddies systém“, což znamená, že se místní ambasadoři – vesměs cizinci, kteří už v Ostravě bez potíží působí – postarají o nově příchozí nebo i stávající expaty a pomohou s jejich integrací.

Další klíčovou aktivitou centra bude kontinuální budování komunity, které bude probíhat průběžně ve spolupráci s firmami, institucemi, již fungujícími organizacemi se službami pro cizince, kluby cizinců, univerzitami, zdravotními službami, ubytovacími kapacitami, školskými zařízeními a podobně. Součástí projektu bude zveřejňování informací na webu a komunikace na sociálních sítích. 

 

 „Vedle informačního servisu, vzdělávacích a rozvojových akcí bude centrum vytvářet partnerství s univerzitami, zaměstnavateli, poskytovali služeb, organizacemi veřejné správy i fungujícími komunitami. Díky této síti partnerů nabídne cizincům propojení k řešení jejich individuálních potřeb,“ sdělila Alena Danielová, projektová manažerka projektu Expat Centra z Moravskoslezského inovačního centra Ostrava (MSIC Ostrava), které bude Expat centrum Ostrava provozovat.

Online komunikace bude obsahovat například blog o způsobu života v Ostravě, nezbytné instrukce pro přijíždějící cizince, přehled eventů, networking cizinců, ankety, možnost zasílání newsletteru apod. Pro komunikaci na webu a sociálních sítích bude Expat centrum využívat materiály města, kraje a řady organizací, mezi něž patří Moravskoslezské investice a development (MSID), Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC Ostrava), Moravskoslezský pakt zaměstnanosti (MS Pakt) a další. 

Nová služba bude spuštěna prozatím v pilotní etapě na jeden rok a její fungování v tomto období vyjde na maximálně 2,3 milionu korun.  Ve druhé etapě, o které však bude rozhodnuto až po vyhodnocení úspěšnosti pilotního projektu, by mělo centrum navíc aktivně lákat cizince do regionu. 

(ab)