DUBEN VE ZNAMENÍ BEZPEČNOSTI NA SILNICÍCH

Dva projekty související s bezpečností silničního provozu připravil na duben Aktiv BESIP. Jeden projekt je tradiční dopravně-znalostní soutěží o zajímavé ceny, druhý napoví, jak pomoci zraněným osobám.


Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy MMO, připravil dva projekty související s  bezpečností v silničním provoze. Prvním projektem je tradiční dubnová internetová Dopravně znalostní soutěž.

Letošním tématem 15 otázek je cyklistická doprava, a to v souvislosti se spuštěním veřejné půjčovny kol na území několika městských obvodů. Protože loňský pilotní provoz bikesharingu přinesl i zvýšený počet stížností na nevhodné chování cyklistů a nedodržování pravidel, snaží se test nejen cyklistům připomenout nejdůležitější práva a povinnosti, které je nutné pro spokojenost všech na cestách dodržovat.

Test obsahuje také otázky na správné vybavení jízdního kola či ověření znalostí nových dopravních značek. Soutěžní test a úplná pravidla zájemci najdou na stránkách odboru dopravy MMO. Soutěž je určena občanům Ostravy a správně přičleněných obcí starším 16 let včetně a potrvá až do konce dubna 2019.

První cena pro vylosovaného soutěžícího, který odpoví na všechny otázky správně, je notebook. Druhý dubnový projekt „Dvě hodiny pro život“ Aktiv BESIP připravil ve  spolupráci se Záchranným týmem Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava.

Organizátoři zájemcům nabízí zdarma čtyři dvouhodinové semináře, kde je seznámí s nejčastějšími úrazy při dopravních nehodách a se způsoby, jak je nejlépe řešit. Účastníci si během dvou hodin prakticky vyzkoušejí volání na tísňovou linku, zastavení masivního krvácení nebo provedení kardiopulmonální resuscitace dle posledních instrukcí odborníků na život zachraňující úkony.

Semináře se konají 16. a 17. dubna od 16. hodiny a 23. a 24. dubna 2019 od 9. hodiny v hlavní budově společnosti Ostravské komunikace, Novoveská ulice 25, Mariánské Hory.

Kapacita seminářů je omezena celkově na cca 50 osob, proto je nutné se zaregistrovat na e-mailové adrese: aktiv.besip@okas.cz.

(ab) Zdroj: Město Ostrava