ZÁBŘEŽSKÉ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MÁ NOVOU BEZBARIÉROVOU UČEBNU

Ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu na Gurťjevově ulici vznikla nová bezbariérová učebna pro řemeslné a technické obory. Budova byla doplněna o čtveřici vnitřních plošin a venkovní výtah, které umožní přístup do učebny zdravotně postiženým. Slavnostní otevření nových prostor v rámci projektu „Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory“ se uskutečnilo v pátek 3. května za účasti náměstkyně primátora Andrey Hoffmannové.

Možnost bezbariérového vstupu do veřejných budov a jejich komfortní užívání i zdravotně postiženými dnes patří ke standardům v každém moderním evropském městě. Ostrava se věnuje nejen odstraňování bariér, ale také podpoře zájmu dětí a mládeže o technické obory a řemeslo. Nová učebna splňuje oboje,“ řekla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Cílem projektu bylo rozšíření bezbariérovosti budovy Střediska volného času (SVČ) Ostrava-Zábřeh a současně realizace multimediální učebny pro řemeslné a technické obory vybavené moderním 3D modelačním zařízením a novým nářadím.

Projekt byl finančně podpořen z IROP a statutárním městem Ostrava. Celkové náklady projektu byly 5 123 950 korun. Z programu IROP byla poskytnuta částka ve výši 3 808 797,30 korun.

V učebně budou realizovány dva kurzy. Prvním je  3D modelování a tisk, pro který jsou zájemcům k dispozici notebooky se softwarem pro prostorovou modelaci, 3D tiskárny a 3D skener a interaktivní tabule. Kapacita tohoto kurzu je 8 osob starších 10 let a děti získají základní znalost v programu pro 3D modelování, obsluze 3D tiskáren a skenerů, upraví hotové výrobky pro tisk a vytisknou je.

Druhým kurzem je 3D pero s kapacitou 10 osob od 8 let.  Tady se děti naučí základní obsluze 3D pera včetně výměny filamentu. Tvoří podle šablon pro uživatele začátečníky a také se věnují složitější tvorbě bez použití šablon, nebo si připravují šablony vlastní.

Pro příští školní rok se připravují opět kurzy 3D modelování a tisk a 3D pero a nově přibyde kurz s názvem Vyrob si. Tady budou děti používat formátovací kotoučovou pilu, oscilační hranovou brusku, přímočarou lupínkovou pilu, vrtačku, školní soustruh a frézku. Děti od 10 let se naučí základním pracím s ručním nářadím a nastavením jednotlivých strojů s přihlédnutím k bezpečnosti práce. Naučí se vyrábět jednodušší i složitější výrobky ze dřeva.

A novinkou bude i kurz s názvem Fyzika hravě. Děti od 12 let budou využívat senzory, tablety, notebooky, mechanickou soupravu a program pro práci se senzory NeuLog. Pochopí základní fyzikální veličiny v praxi zábavným a srozumitelným způsobem.

(ab)